Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ

Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530

Abstract

t Kliniğimizde ı912- i977 )'ılları arasınııa toplam i3 oğlak, kuzu
,;e köpekte Kongeııztal peızis ve Im/JUrium anomalileri izlenmiştir.
Bıı ha;yvanlardlll7 6 o/I/akta aplasia jJcnis iJe ureha dilntation'u, ap!asia
pre/Jlltiı, retrojle.no penis, balmzitigııe hyposlJadiasis ile !termophıwtisime gözlenmiştir.
5 merinos kıızııda ise apla.rin lıe1lls ile atresia ani ,'e penil bir hypospadiasis izlcnmiştir.
iki /cö/Jckien I)irinde ntresia Inelmtii ile hıpospadiasir, diğerinde de aplasia ['eilis ve pre(ıııfii tısbit edilmiştir.
Şiruıjikal müdahale denemfsinde de bıılımulaıı bıı olf!,ularrtan başarılı
bir ra Tluç elde edılememiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Faruk Akın

Publication Date January 1, 1978
Published in Issue Year 1978Volume: 25 Issue: 02

Cite

APA Akın, F. (1978). KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530
AMA Akın F. KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1978;25(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000530
Chicago Akın, Faruk. “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, no. 02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530.
EndNote Akın F (January 1, 1978) KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 02
IEEE F. Akın, “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 25, no. 02, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000530.
ISNAD Akın, Faruk. “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530.
JAMA Akın F. KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000530.
MLA Akın, Faruk. “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 02, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000530.
Vancouver Akın F. KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(02).