Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000533

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ

Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000533

Abstract

Bu çalışmada ültravi)'ole ışınlamasına tabi tutulmuş taı'uklarda
(Golden comet), irradiyas)'onun trombositlerin ince )'apısı üzerine etkisi araştırıldı.
Perinüklear aralığın ve)'ü;:'f):bağla.,.yıcısistemin (swface co/mert/lig J)'stem)
genişlediği dikkati çekti. Mitokondri.J'onların ve ribozomların sa)'ıca bira;;,arttığı,
granülsü;:, endopla;:,ma retikülumunun bazı yerlerde sistemler oluşturarak )'a)'-
gınlaştığı görüldü. İyi gelişmiş Golgi kompleksi, bütün kısımlamıda genişlemeler göstrrdi. Fazıa miktarda sekunder li.;.ozomlar oluştu. ValiLi ollade genişleme ve sayıca artma yamnda çeşitli elektron )'olunluklaıında granüller ile lamelli .yapılar (m0:elin figürleri), ve sitoplazmada değişik bü}üklükte dens cicimcikler gö'rüldü. Normalde sadece pek a.::.olan glikojen partiküllerinin, ışınlama ile yer yer ai'ttı,~ı dikkati çe/ci. Bütün bulgular, ikinci ışınlamadan sonra
daha da belirginleşti.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Atilla Tanyolaç

Publication Date January 1, 1978
Published in Issue Year 1978Volume: 25 Issue: 02

Cite

APA Tanyolaç, A. (1978). ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000533
AMA Tanyolaç A. ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1978;25(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000533
Chicago Tanyolaç, Atilla. “ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, no. 02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000533.
EndNote Tanyolaç A (January 1, 1978) ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 02
IEEE A. Tanyolaç, “ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 25, no. 02, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000533.
ISNAD Tanyolaç, Atilla. “ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000533.
JAMA Tanyolaç A. ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000533.
MLA Tanyolaç, Atilla. “ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 02, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000533.
Vancouver Tanyolaç A. ÜLTRAVİYOLE IŞINLAMASININ TAVUK TROMBOSİTLERİNİN İNCE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(02).