Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000532

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000532

Abstract

T/ıeileria mutans yeıyüzünde çok }'aygm olup Afrika, A,rya,
Avrupa, Avustralya ve Amerika sı,~ırlarında tesbit edilmiştir, Türkiye'nin
bütün illeri sığırlarında da Th,mutans'ın varlığı saptanmıştır,
Theileria mutans bazı araştırıcılara göre sığırların doğal para;dti, bazılarına göre onlarda selim seyreden, d(~er bazılarına göre de şiddetli anemi)'e
neden olup akut theileriosis ve ölüm mqdana getiren bir etkendir.
İlkbaharda meraya ilk çıkan danalarda hastalık hemen gö'rülür. Etkenin vektörlüğünü yapan keneler tam bir açıklık kazanmamıştn. Vektör oldukları bildirilen bir çok kene türü yurdumuzda bulunmamaktadn. Bunlardan
yalnız Boophilus aunulatus ile Haema/Jhysalis punctata vardır. Diğer )Iandan
mera)la ilk çıkan sığırlar Rhipiceplıalus bursa, Rhipieeplıalus sanguineus ve
Boophılus annulatus ile eı?!este olmaktadırlar. Bundan dola)lı vektör tesbiti
çalışmalarımıza bu kene türlerini seçerek başladık,
Yapılan araştırmada Theileria mutans taşı;'an hasta sığırdan kan emdirdiğimi:;: Rh.bursa ve R/ı,sanguineus'lar Iıiç bir gelişme safhalarında
hastalığı salim danalara nakletmediler. Buna karşılık Boophilus annulatus'-
lar TIı.mutans'ı birinci jeneraS)'onlaJ'l11da almışlar, ikinci jeneraS)!onlarında
ise salim danalara nakletmişlerdir. A)l111kenenin üçüncü jenera,ryonu hastalığı
nakletmemiştir. Etkenleri alan deney danalarında ateş, anemi, iştalısızlık,
mukozalarda sarılık. lenF yumrularında şişme oluşmuştur. Hastalık 45-48
gün içinde seyrini tamamlamış, hasta danalara hiçbir şekilde müdahelede bulunulmamış, )lalmz i)li beslenmeleri ,!!,özetilmiştir.
Theileria mıilans'ın vektö'rü olarak suçlanan kenelerden Haemaplı)ısalis
punctata, çalışmalar esnasında elde edilemediğinden nakil denemeleri bu kene
ile yapılamamıştn. Bu kene ile de nakil denemesi)lapılmasının, Th. mutans'ııı
ı'ektörlerinin açıklık kazanması açısından )ıararlı olacağı kanısmda)'ız.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Sıtkı Güler

Publication Date January 1, 1978
Published in Issue Year 1978Volume: 25 Issue: 02

Cite

APA Güler, S. (1978). TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000532
AMA Güler S. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1978;25(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000532
Chicago Güler, Sıtkı. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, no. 02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000532.
EndNote Güler S (January 1, 1978) TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 02
IEEE S. Güler, “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 25, no. 02, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000532.
ISNAD Güler, Sıtkı. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000532.
JAMA Güler S. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000532.
MLA Güler, Sıtkı. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 02, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000532.
Vancouver Güler S. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA THEILERIA MUTANS ENFEKSİYONU, YAYILIŞI VE VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(02).