Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Year 1978, Volume: 25 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538

Abstract

Araştırma, yoğurt imalatlzanelerinin, )ioğurt kültürü gereksinmelerine cevap verebilmek amacıyla vapılmıştır.
i49 yo<~urt numull1esinden hoş lezzet ve ı£ygun aromada olan ve bakteriyoskopide yakııı sayıda kok ve çomaklan kapsadıkları lespit edilen Ankara'-
dan 42, ırlanbul'dan 10, Eskişehir'den 2, Denidi'den 2 ve AJjıon'dan i adet
olmak üzere 57 yoğurt numunesi denemey'e alındı. Bu numunelerden 94 Lactobacillııs bul,!J,aricusve J 2 i Streptococcus thermop/zilus suşu iaantifiye edildi.
En aktif olan 20 şer adedi seçılerek laboratuvar ı-e lInalathane koşullannda,
~ı;oğurt.yapımında denendi.
Suşların aayanıklı hale getirilmesinde en i.yi neıice % 8 saHaraz kapsayan, % 20 kum maddeli konsantre J'üt ortamında üretılen kültürlere '/0 1.5
sodyum glutamat ilavesiyle ve -40cC de dondurulduktan sonra liyofiliza~)'011u
ile elde edildi. B~ylelikle hazırlanar. tek re miks liı'ofilize kültürlerin en az
altı a)i süreyle imalathane koşullarında )'oğurt kültürü hazırlamak amac~J'la
kullanılabileceği sap.andı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ergün Özalp

Publication Date January 1, 1978
Published in Issue Year 1978Volume: 25 Issue: 02

Cite

APA Özalp, E. (1978). YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538
AMA Özalp E. YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1978;25(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000538
Chicago Özalp, Ergün. “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, no. 02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538.
EndNote Özalp E (January 1, 1978) YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 02
IEEE E. Özalp, “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 25, no. 02, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000538.
ISNAD Özalp, Ergün. “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/02 (January 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538.
JAMA Özalp E. YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000538.
MLA Özalp, Ergün. “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 02, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000538.
Vancouver Özalp E. YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(02).