Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1982, Volume: 29 Issue: 01.02, 71 - 78, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR'DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR.

Year 1982, Volume: 29 Issue: 01.02, 71 - 78, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110

Abstract

Bu çalışmanın amacı sığırlarda yabancı cisim sendromunda kan
serumu ve idrarda Ca ve 1n01ganik Fosfor miktarlarında meydana gelen değişmeleri anlatmaktır.
Çalışmada, Kontrol ve Yabancı cisim sendomu semptomlarını gösteren
hayvanlar olmak üzere iki grup hayvan incelenmiştir. Yabancı cisim sendromu,
klinik te hayvanların beden ısıları, nabız, solunum durumları, rumen hareketleri, ağrı deneyleri, metal dedektör kullanma gibi klinik muayene/erle, leukosit
sayıları ve leukosit formülü gibi laboratuvar muayeneleriyle saptanmış ve operasyonları yaptınlmıştır. Kontrol ıe hasta hayvanlardan kan ve idrar örnekleri
alınmış ve bu örneklerde Ca ve P miktarları Simonsene yöntemiyle ııe spektrofotometrik olarok ölfülmüştür.
Kontrollardaki kan serumunda i00 ml. d~ ortalama 9.20 =F 0.28
mgr. Ca., 5.33 =F O. 14 mgr., P. hasta hayvanların kan sdrumlarında ortalama
7.85 =F 0.36 mgr. Ca., 4.66 =F 0.20 mgr. P bulunmuştur. Yin~ kontrol
gwubundaki hayvanların id1arlarında ortalama 1.00 =ı= 0.12 mgr., Ca.,
i .38 =f 0.3° mg1. P., Hasta grubun idrarlarında ortalama 3.68 =ı= 0.66
mgr. Ca., 3.28 + 0.43 mgr. P saptanmıştır.
Her iki guruptan elde edilen bu değerler arasındaki farkların istatistiki
sonufları ortaya konmuş, yabancı cisim sendromunda kan serumunda Ca ve P
miktarlarında a<.alma, idrarlarla atılan Ca ve P miktarlarnda artma olduğu
sonucuna varılmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hüseyin Yılmaz İmren

Publication Date January 1, 1982
Published in Issue Year 1982Volume: 29 Issue: 01.02

Cite

APA İmren, H. Y. (1982). SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 71-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110
AMA İmren HY. SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1982;29(01.02):71-78. doi:10.1501/Vetfak_0000000110
Chicago İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, no. 01.02 (January 1982): 71-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110.
EndNote İmren HY (January 1, 1982) SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 71–78.
IEEE H. Y. İmren, “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”., Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 29, no. 01.02, pp. 71–78, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000110.
ISNAD İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (January 1982), 71-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110.
JAMA İmren HY. SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:71–78.
MLA İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 01.02, 1982, pp. 71-78, doi:10.1501/Vetfak_0000000110.
Vancouver İmren HY. SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):71-8.