Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1982, Volume: 29 Issue: 01.02, 188 - 205, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS'TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

Year 1982, Volume: 29 Issue: 01.02, 188 - 205, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103

Abstract

Hamsterlerde deneysel leptospirosis' te (L. grippotyphosa)
şekillenen akciğer kanamalartnııı ışık ve elektron mikroskopik yapısı
incelenmiştir. L. grippotyphosa serotipi ile bu konuda yapılan ilk çalışmadır. Türkiye' de sığır leptospirosis'inde bu serotip de sorumlu olup,
çalışmamızda Ankara yöresinde bir sığır leptospirosis olayından izole
edilen etkenin kültürü kullanılmıştır.
Histolojik olarak alveoler, periarteriyel ve arterioler kanamalar
saptanmıştır. Ultrastrukturel olarak da bütün damar sisteminde endotel
hücrelerinde sitoplazmada şişme, sitoplazmik matrix ve bazı organellerin silinmesi yanmda, vakuol şekillenmesi, endoplazmik retikulumda dilatasyon, mitokondrilerde şişme ve kristalann silinmesi, !izozom benzeri
oluşumlar ile kapil/ar endotel hücrelerinde saptanan multiveziküler yapılar belli başlı bozukluklardır. Aynca bu hücrelerde sık olarak ruptur ve parçalanmalar da görülmüştür. Alveol epitel hücrelerinde de benzeri dejeneratif ve nekrotik değişikliklerin görülmesi, buna karşl1l bütün
damar sisteminde endotel hücreleri arasmdaki bağlantı bölgelerinde bir
bozukluğun görülmemesi toksik etkinin hücreler üzerine destI'uktif
tipte olduğunu düşündürmektedir. Bu bulgular ülkemizde izole edilen
SUŞUIl I'iruslansmm jazlaltğma bağli olabilir.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Şenay Berkim

Publication Date January 1, 1982
Published in Issue Year 1982Volume: 29 Issue: 01.02

Cite

APA Berkim, Ş. (1982). HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 188-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103
AMA Berkim Ş. HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1982;29(01.02):188-205. doi:10.1501/Vetfak_0000000103
Chicago Berkim, Şenay. “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, no. 01.02 (January 1982): 188-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103.
EndNote Berkim Ş (January 1, 1982) HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 188–205.
IEEE Ş. Berkim, “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 29, no. 01.02, pp. 188–205, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000103.
ISNAD Berkim, Şenay. “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (January 1982), 188-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103.
JAMA Berkim Ş. HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:188–205.
MLA Berkim, Şenay. “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 01.02, 1982, pp. 188-05, doi:10.1501/Vetfak_0000000103.
Vancouver Berkim Ş. HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):188-205.