Research Article
BibTex RIS Cite

SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA

Year 1983, Volume: 30 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1983

Abstract

Bıı çalışmada, Ao OYetniııer Fakültesi Bakter(yoloji Bilim
dalına getirilen 25 hasta ı'e ölü piliçten ı';:.oleı'e identiffye edilen 20 E.coli
suşunun çeşitli patojenik i'l' b~')'okin~rasal ö;:elliklen incelenmiştir.
Disk dijjiı{)'on Jöntemi kullanılarak .rapılan antib~yogram testlerüıde,
E.eoli'lerin 00 10'mm kloramjenikolr, % 20'sinin ampisiline, % 50'sinin
tetrasiklin ve oksill'trasikline, % 5:)'ni71 klortilrasikline, O,~ iOO'm'in eritromisine dirençli ve % ıOO'niin nalidiksik asite dıı)'arlı oldu,~u belirlonmiş,
a)'rıca 'yapılan konjugas)'on denemelerindı- Eoeoli' lerin dirençli oldukları 6 antibi)'ot(ği % 50 oranında blok halinde aktardıkları tesbit edilmiştir.
incelenen E. (oli suşları araszTulakolisinojeniıe ~'eli:::.ojcniteö.:elliği gö'sleren suşlam raJIlmwınamış, suşlann ~'() 55'nin enteropatogC1lik, % 7S'nin
ise, patojenik oldukları belirlmmiş!ir.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1983, Volume: 30 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1983

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Arda

Publication Date January 1, 1983
Published in Issue Year 1983Volume: 30 Issue: 03

Cite

APA Arda, M. (1983). SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(03).
AMA Arda M. SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1983;30(03).
Chicago Arda, Mustafa. “SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, no. 03 (January 1983).
EndNote Arda M (January 1, 1983) SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 03
IEEE M. Arda, “SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 30, no. 03, 1983.
ISNAD Arda, Mustafa. “SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/03 (January 1983).
JAMA Arda M. SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30.
MLA Arda, Mustafa. “SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 03, 1983.
Vancouver Arda M. SEPTlSEMILİ PILIÇLERDEN IZOLE EDİLEN ESCIIERICHIA COLİ SUŞLARININ BAZI BIYOKiMYASAL VE PATOJEMK ÖZELLIKLERi ÜZERI:\DE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(03).