Research Article
BibTex RIS Cite

EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Eğridir gölünde bulunan sudak (Stizostedion lucioperca) balık- larında mayıs, 1984 ayında çıkan hastalık yüksek mortaliteye neden olmuştur.
Hasta balıkların iç organlarından Gram negatif bir bakteri izole edil- miştir. hole edilen organizmanın EM B agar besi;'erinde 3rc de iyi üredi<~i ve diffuz şeklinde yayılan )'eşilimsi san renkte flourescent bir pigment üret- tiği görüldü. Besiyerindeki koloniler )'uvarlak ve parlaktı. İzole edilen organiz- malar hareketli olup, gerek kültürlerden ve gerekse enfekte karaciğer ve kalp kasından yapılan preparatlarda tek veya çift çomak şeklinde gö'rülmüştür. Ya- pılan fi:çyolojik ve biyokimyasal testlere göre izole edilen organizma Pseudo- monas cinsi bir bakteri olarak teşhis edilmiştir.
Histopatolojik mua)'ene için deri, karaciğer, kalp kası, dalak, gonad, barsak ve solungaçlardan alınan ö'rnekler % 10'luk formalinde tesbit edilmiş- tir. Dokular çeşitli işlemlerden sonra 5 mikron kalınlığında kesilerek rutin his- tolojik muayene için haemotoxylin ve eosin ile boyama yöntemiyle boyanmıştır.
Başlıca histopatolojik de<~işikliklerderi ve iç organlarda gö'rülmüştür. Ka- raciğer ve kalp kasındaki tipik görüntü fokal nekrosis ve hemoraji olarak tes- bit edildi. Bu bulgulara ek olarak dalağın haemopoietik dokusunda azalma ve barsak mukozasında nekrozyanısıra barsak lumenine dö'külmeler tesbit edilmiştir.
E.:~ridirgö'lündeki sudak balıklarında gö'rülen bu hastalık, yüksek morta- lite ile seyreden pseudomonad septisemi olarak teşhis edilmiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Gülşen Timur

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Timur, G. (1985). EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Timur G. EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Timur, Gülşen. “EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Timur G (January 1, 1985) EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE G. Timur, “EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Timur, Gülşen. “EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Timur G. EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Timur, Gülşen. “EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Timur G. EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl’ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).