Research Article
BibTex RIS Cite

İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Bu çalışmada mastitislerin Ampisil (= Ampicillin) ile tedavisiincelendi. Araştırmada değişik ırkıara ait 64 inek kullanıldı. İki gruba
a)TlI~n 64 inekte, toplam ıij ı mastitisli memenin tedavisine çalışıldı. Bakteriyolojik mıw)'ene sonuf1arına giJ"re"Ampicillill' e" birinci vqa ikinci derecede
duyarlı 4.9 ıaka birinci grubu teşkil eııi. l,'tken i<.olasyonunun miimkün olmadığı i5 vaka ise ikinci grubıı oluşturdu.
Tedavi amacıyla her bir meme biJ"lümüne2.5 gram Ampisil, 20 cc'lik solüsyomı halinde, meme başı kanalmdan verildi. BUha ilave olarak, 2.5 gram
Ampisil her gün kas içi uygulandı. Tedaı'iye akşamdan akşama olmak ü<.ere,
24. saat aralıklarla, .5 gün deL'amedildi. Ter/aviden 5 vrya 6 gün sonra alınan
süt numune/erinin CM T (CalifoTllia M astitis Test) ve bakteriyol~jik muayene/er ile i;)'l"leşmedurumları kontrol edildi. Birinci grupta i;)'ileşmeoranı % 66.64,
ikinci ı!,rupta ise %) 40 olarak bulundu. Sonuç olarak, Ampisil'in mastitislerin
tedavisinde etkili bir antibiJıotik olduğu tesbit edildi.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hüseyin Devacı

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Devacı, H. (1985). İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Devacı H. İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Devacı, Hüseyin. “İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Devacı H (January 1, 1985) İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE H. Devacı, “İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Devacı, Hüseyin. “İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Devacı H. İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Devacı, Hüseyin. “İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Devacı H. İNEKLERDE KLİNİK MASTİTİLERİN AMPİSİL İLE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).