Research Article
BibTex RIS Cite

KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS'İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Ankara Oniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi kliniklerinde,
köpeklerde columlZa uertebralis 'in travmatik leQonlarınm klinik mua)'ene)'öntemleriyle diagno;:ları ii.cerine çalışılmış, bu amaçla direkt radrograji'lerilZyanısıra ilk ke::. uygulanan miplografi ile olumlıı sonuçlar alınmıştır. Çalışma materyalini değişik yaş, ırk ve alırlıktakl" 22 kiJpek oluşturmuştur.
Genel anesteziyi sağlamak için, olguların tümünde ,1tropin sülfat (0,5
mi) ve Rompun (I ml !iO kg) ile flembutal (I 0- i5 mg /kg) kullanılmıştır.
Yapılan miYelografilerde cistenıal teknik benimsenmiş, ancak lumbal
teknik uygulamasında 3 olguda başarılı olunamamıştır.
M~yelografi için iyod' lu mdyoopak maddeler olan M)wlil ı-e Lipiodol
kullanılmış, bu maddelere ilişkin post-miyelografik bir komplikaS)'onla karşılaşılmamıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Burhanettin Olcay

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Olcay, B. (1985). KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Olcay B. KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Olcay, Burhanettin. “KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Olcay B (January 1, 1985) KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE B. Olcay, “KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Olcay, Burhanettin. “KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Olcay B. KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Olcay, Burhanettin. “KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Olcay B. KÖPEKLERDE COLUMNA VERTEBRALIS’İN TRAVMATİK LEZYONLARININ KLİNİK MUAYENE YÖNTEMLERİYLE DİAGNOZU ÜZERiNE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).