Research Article
BibTex RIS Cite

SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Bu çalışma 37 adet sa/l,mal siltçü keçi ile 14adet oğlak üzerinde,
iJ"striissikluslarını sinkronize etmek, uygulamalar sırasında kan serumuııdaki progesteron düzeyinin gösterdiği değişimleri saptamak ve bu yöntemin jertiliteye
etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.
Bu amaçla, iki gruba ayrılan hayvanlardan ilk gTllba dinoprost tromethamine (PG), i i gün ara ile iki defa ıo mg kas içi enjeksiyonla, ikinci
gruba da medroxyprogesteron acetate (60 mg) (HAP), sünger formunda intravaginal olarak uygulanarak, sıras~yla % 84.61 ve % 96.00 oranında sin kronizasyon sağlandı. Deneme hayvanlarından alınan kan örneklerindeki progesteron hormonu düzeyleri RIA yöntemi ile tayin edilerek grafik şeklmde Vf?" idi. Sinkronize edilen keçilerde, uygulamayı izleyen ilk östrüste, gebe kalma oranı,
PG grubunda % 61.53 ,MAP grubunda % 60.00 olarak saptandı.
Sonuç olarak, her iki yö"rıtemle de benzer oranda sinkroni;;.asyoll ve gebelik
sağlanabilmekle birlikte, progestagenlerin daha ucuz olması, uygulama kolaylığı ve anöstrüs dö'nemindeki hayvanlarda da kullanılabilmesi nedeniyle daha
elverişli oldukları kanısına varıldı.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Çetin Kılıçoğlu

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Kılıçoğlu, Ç. (1985). SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Kılıçoğlu Ç. SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Kılıçoğlu, Çetin. “SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Kılıçoğlu Ç (January 1, 1985) SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE Ç. Kılıçoğlu, “SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Kılıçoğlu, Çetin. “SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Kılıçoğlu Ç. SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Kılıçoğlu, Çetin. “SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Kılıçoğlu Ç. SÜTÇÜ KEÇİLERDE DINOPROST TROMETHAMİNE (PG) VE MEDROXY. PROGESTRERON ACETATE(MAP) İLE ÖSTROS SİNKRONİZASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).