Research Article
BibTex RIS Cite

ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Ankara ili Elmadağ ilçesinde 425 hayvanlık (243 koyun,
182 kuzu) bir Akkaraman sürüsünde salgın halinde necrobacillosis ile komplike
Ecth)'ma contagiousum hastalığı saptanmıştır. Hastalığın devam ettiği nisantemmuz 1983 )'ılı, 4 aylık süre içinde kuzulardaki morbidite %) 90, mortalite
ise % 55'e yakın bulunmuştur. Bu çalışmada hastalığın klinik, makroskopik
ve mikroskopik bulguları değerlendirilmiştir. Ağız leqonları 10-30 günlük
kuzularda, ö'zellikle diş etinde hiperemik, kanamalı ve proliferatif leqonlar
olarak başlamış, buradan bütiin ağız mukozası, dil, tonsil, farinks ve larinkse
yayılarak nekrotik-ulserö'z bir gö'rünüm almıştır. Bu tablo içinde seyrek olarak
dudaklarda ufak proliferatif leqonlara da rastlanmıştır. 3-5 Q)'lık kuzularda
ise sadece proliferatif, kabuklu dudak leqonları başlıca bulgu olmuştur. Ayrıca kuzularda deriııin kılsız bölgelerinde ue annelerde emme esnasında memelerde şekillenen papül ve pustüller de hastalı,~ı belirleyecek niteliktedir. Tanımlanan bütün leqonların mikroskop ik yapıları literatür verileri benzeri bulunmuştur.
Ağız boşluğu lie karaciğerden )'apılan bakteriyolojik yoklamalarda S.
necroplıorus'un bol miktarda üremesi hastalı,~ın nekrobasillozis ile komplike
olduğunu gö'stermiş ve dudak le::yonlarından hazırlanan emilsi.J'onlarla enfeksiyonun kuzu ue koyunlara nakledilebilmesi de hastalığm tanımlanmasını
desteklemiştir

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Müjgan İzgür

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA İzgür, M. (1985). ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA İzgür M. ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago İzgür, Müjgan. “ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote İzgür M (January 1, 1985) ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE M. İzgür, “ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD İzgür, Müjgan. “ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA İzgür M. ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA İzgür, Müjgan. “ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver İzgür M. ENZOOTiK ECTHYMA CONTAGIOSUM OVIS-NECROBACILLOSIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).