Research Article
BibTex RIS Cite

ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

lnfiksiyö'z keratokonjuktivitisli kuzulardan bir Neisseria ovis
suşu izole edildi. Hasta ha)'vanların konjuktivalarından alınan ekü1!Y0niar
kanlı agar besiyri üzerine ekiidiler. Gram negatif, hemolitik koklar saf olarak
izole edildiler. Koloniler, gri renkli, yarı saydam, "S" tipinde, düzgün kenarlı konveks ı'e belirgin olarak hemolitik idiler. Hareketsiz ve spor oluşturmayan bakteri çoğunlukla diploid şekilde görüldü. Penisilin varlığında, hücrelerde uzama görülmedi. Organizma, buyyonda parçalanabilir bir pelikül,
biraz bulanıklık ve granüllü bir çüküntü oluşturdu. hole edilen organizma oksidaz ve katalaz pozitif bulundu. Karbonhidratların hiçbirisinden asit üretimi
gözlenmedi. Nitrat, nitrite indirgendi. holat indol ve hidrojen sülfit oluşturmadı. Ureaz, DNAaz, Foifata;::, MR ve VP testleri negatif bulundu. Eriyebilir bir hemolizin belirlenmedi. Organizma, denenen tüm antibiyotiklere
duyarlı bulundu. Parenteral ve konjuktival yolla N. ovis verilen fareler hiçbir
semptom göstermediler

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

K.serdar Diker

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Diker, K. (1985). ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Diker K. ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Diker, K.serdar. “ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Diker K (January 1, 1985) ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE K. Diker, “ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Diker, K.serdar. “ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Diker K. ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Diker, K.serdar. “ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Diker K. ISOLATION AND CHARACTERIZATlON OF NEISSERIA OVIS FROM OVINE KERATOCONJUNCTIVITIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).