Research Article
BibTex RIS Cite

SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ

Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 394 - 407, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001051

Abstract

: Bu çahşmada 8 Iıücreli fare enıbryolarll1l1l dondurulma,
- ı96 C derecede tutulma ve çözdüriilmeleri sonu yaşama kaabiliyetleri
in vitro olarak incelenmiştir. Bu amaçla 8 Iıa.ftahk dişi farelere Pregnant
mare's Serum Gonodotroplıin (P MSG) 48 saat sonrada Human c/ıorionic Gonadotroplıin (HCG) intra-peritoneal enjekte edilerek süperovulasyon sağlandı. Hormonlar/a uyanlan dişiler erkeklerle çiftleştirilmelerinden sonra gebeliğin ikinci günü sonunda cervical dislokasyonla öldürülen farelerin oviduct ve uteruslannııı anterior dilimlerinden toplanan
embriyolar PBl içine ahndılar. Dondurma öncesi altı aşamada içinde
son konsantrasyonu 1.5 M Dimethyl su/foxide (DMSO) olacak şekilde
DMSO kanştmlan örnekler katkı maddesinin daha rahat etkilemesi
için ı5 dakika süreyle oda lSlsll1da tutuldular. Daha sonra 10-20 adet
sekiz hücreli emhriyo bir test tüpüne 0.2 ml.P Bi içersinde konuldular.
Tüpler ilk etapta -6 oCdereceye kadar soğutuldu ve bu derecede özel
jorceps kulla11llarak içersinde buz kristalleri oluşturulduktan sonra da
yavaş yavaş (0.3 oC/ dak.) -33 C dereceye kadar donduruldular. -33
C derecedeki tüpler hemen sıvı azota sokulup orada 3 gün süreyle tutuldular. Embriyolarm dondurulmalan R202 / IOIR tipi bir mini dondurucu
ile gerçekleştirilmiştir.
Çözülmenin sağlanması için tüpler sıvı azottan çıkanldıktan hemen
sonra 25-30 C derecedeki su banyosuna sokulup çalkalanddar.
Osmolik basmcı azaltmak için embriyolar oda ISlSlnda PBl de yıkanddar ve ufak petride parafinle kapft PBI in içine transfer edildiler.
Etüvde 37 C derecede % 5 CO2 li ortamda 48 saat korunan embriyolarll1
gelişmeleri izlendi. Sekiz hücreli 320 embriyonun dondurulup, 3 gün
- i96 C derecede tutulmaları ve sonra çözdürülmeleri sonu 240 tanesi
kültürde blastosüs! aşamasma gelmiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 394 - 407, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001051

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Salih Çetin

Publication Date January 1, 1986
Published in Issue Year 1986Volume: 33 Issue: 03

Cite

APA Çetin, S. (1986). SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 394-407. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001051
AMA Çetin S. SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1986;33(03):394-407. doi:10.1501/Vetfak_0000001051
Chicago Çetin, Salih. “SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, no. 03 (January 1986): 394-407. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001051.
EndNote Çetin S (January 1, 1986) SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 394–407.
IEEE S. Çetin, “SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 33, no. 03, pp. 394–407, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000001051.
ISNAD Çetin, Salih. “SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (January 1986), 394-407. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001051.
JAMA Çetin S. SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:394–407.
MLA Çetin, Salih. “SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 03, 1986, pp. 394-07, doi:10.1501/Vetfak_0000001051.
Vancouver Çetin S. SEKİZ HÜCRELİ FARE EMBRİYOLLARININ DONDURULMA VE ÇÖZDÜRÜLMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):394-407.