Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 363 - 372, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)

Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 363 - 372, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042

Abstract

Mayıs 1986'da Eskişehir Ç(lieler Harasmdan toplanan tatItsu sümüklüsü Gyraul us laevİs' lerin hinoküler disseksiyon mikroskobunda Paramphistomum gelişme dönemleri yönünden kontrolü yapılmıştır.
Parazifli bulunanlar deklorinize çeşme suyu içeren petri kutularında,
kuvvetli ışık altmda 2 saat tutularak serker çıkar111alarısağlanmıştır.
Bu çalışmada 51 parazitli (Para111phistonıum serkeri çıkaran), 76
parazilsiz sünlllklii kullamb11lş olup, ayn petrilere (25 oC de ve dek lorinize suda) yerleştirilen her sümüklünün en az 60 dakika kalp atışlan sayılnllştır. Parazitsiz olan sümükliilerin kalp atışlan toplanmalarından 3
hafta sonra sayTlI111ş,aynca içlerinde sporokist, redi gibi gelişme dönemleri bulwıup bulunmadııtı daha sonra disseke edilerek araştmlmıştır.
Parazilli ve parazitsiz sÜ111üklülerkabuk çaplarına göre A,B,C olarak (0.3-0.39, 0.4-0.49, 0.5-0.6 mm) üç farkb gruba aynlnllştır.
Parazilli sümüklü gruplarlılda ortalama kalp atışı sırasıyla 84.22::1:5.68,
76.16::1:14.53 ve 69.40::1:10.27 atış sayısı/dakika iken, parazilsiz
gruplarda 62. ı9~ 9.62, 47.46 ~ 7.79 ve 42.08::1: 5.41 atış sayısı / dakika bulunmuştur. Enfekte sümükliilerin kalp atışlarının belirgin şekilde
artmış olduğu gözlenmiş ve artış yüzdeleri sırasıyla 35.42, 60.47 ve
64.92 olarak saptannuştır.
Paramphistomum serkerleri ile enfekte Gyraulus laevis'in kalp
atışlarındaki bu artışm nedeni tam olarak açıkbk kazanmamıştır. Digenetik trematod larvalan ile enfekte sümükliilerde kesin olarak belirlenen
bu durumun aÇlkbğa kavuşturulması için biyokimyasal çabşmalara gerek
vardır

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ayşe Burgu

Publication Date January 1, 1986
Published in Issue Year 1986Volume: 33 Issue: 03

Cite

APA Burgu, A. (1986). EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 363-372. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042
AMA Burgu A. EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER). Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1986;33(03):363-372. doi:10.1501/Vetfak_0000001042
Chicago Burgu, Ayşe. “EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, no. 03 (January 1986): 363-72. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042.
EndNote Burgu A (January 1, 1986) EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 363–372.
IEEE A. Burgu, “EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 33, no. 03, pp. 363–372, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000001042.
ISNAD Burgu, Ayşe. “EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (January 1986), 363-372. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042.
JAMA Burgu A. EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:363–372.
MLA Burgu, Ayşe. “EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 03, 1986, pp. 363-72, doi:10.1501/Vetfak_0000001042.
Vancouver Burgu A. EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):363-72.