Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 318 - 335, 01.01.1986

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS

Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 318 - 335, 01.01.1986

Abstract

Bu makalede, sığırlarda karşilaşilan bazı önemli helmintlere
karşı ku/lamlması önerilen bazı geniş etki spektrumlu anthelmintik ilaçlan incelemek amaçlammştll'.Bin dokuz yüz altnllşll yillann başlI1da ilk geniş etki spektrumlıı
anthelmintik ilaç olan thiabendozolun sağtfıma sokulmaslI1dan sonra
anthelmintiklerin sayısı oldukça artmış ve hem iç hem de dış parazitlere
karşı etkinlik gösterebilen ilaçlar hulunarak sa,iflfIma sokulmuştur.
Hayvanlarda parazit yükünü azaltmak için kullanılacak ilacll1 seçiminde birçok faktör dikkate alııımaktadır; parazitlerin etkili biçimde
kontrol edilebilmesi içiıı, her şeyden önce, kullanılacak ilaç hayvanlardaki parazit yükünü en azından %90 azaltmail, erginlere olduğu kadar
gelişmekteki çeşitli lanalara da etkili olmaıldır. Aynca, hayvanlarda
güvenle kullamlabilmeli, verilmesi kolay ve pratik olmall, kolay temin
edilmeli ve ucuz olmalıdır.
Her ne kadar yukandaki özelliklerin tamamll11 taşıyan ideal bir
ilacın bulunduğu söylenemezse de, burada incelenecek ilaçlann çoğu
ideal bir anthelmintik özelliğine yaklaşabilmekte, genç ve ergin yuvarlak kurtlar, şeritler ve kelebeklere karşı güçlü bir etkinlik göstermektedirier.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Sezai Kaya

Publication Date January 1, 1986
Published in Issue Year 1986Volume: 33 Issue: 03

Cite

APA Kaya, S. (1986). RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 318-335.
AMA Kaya S. RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1986;33(03):318-335.
Chicago Kaya, Sezai. “RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, no. 03 (January 1986): 318-35.
EndNote Kaya S (January 1, 1986) RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 318–335.
IEEE S. Kaya, “RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 33, no. 03, pp. 318–335, 1986.
ISNAD Kaya, Sezai. “RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (January 1986), 318-335.
JAMA Kaya S. RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:318–335.
MLA Kaya, Sezai. “RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 03, 1986, pp. 318-35.
Vancouver Kaya S. RUMİNANTLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ ANTELMİNTİKLER VE ANTELMİNTİKLERE REZİZTANS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):318-35.