Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 452 - 463, 01.01.1986

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!

Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 452 - 463, 01.01.1986

Abstract

Bu araştırma, kimyasal katkı maddeleri (sodyum klorür ve
sodyum tripol(losfat), raduriza!)yon ve bu kimyasal katkı maddeleri
ile radurizasyonun birlikte tatbik edilmesinin, hamsi baltğtnın kimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik niteliklerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Kimyasalolarak toplam uçucu baz-nitrojen (total volatile base-nitrogen: TVB-N), tiyobarbütirik asit (TBA)
ve peroksik değeri (PV) saptanmış; mikrobiyelolarak aerobik mesofilik, aerob ik psikrofilik, S. aureus, kolifornı ve E. coli say ilmış; ve
ayrıca organoleptik muayene yapiımıştır.
Hamsi baltğtnııı sodyum klorür ve sodyum tripolifosfat çözeltilerinde
(lO %) sırasıyla ı5 ve 60'şar dakika bekletilmesi hem kimyasal, hem de
mikrobiyolojik kalitelerini çok az derecede etkilemiş ve dayanma süresini artırmamıştır. Hamsi baltğının düşük ısı derecesinde ı kGy dozla
ışınlanması mikroorganizmalann üremelerini büyük ölçüde önlemiş ve
buna bağlt olarak bozulma süresi belirli derecede artmıştır. Araştmna
bulguları, hamsi baltğının sodyum tripolifosfat ile birlikte radurizasyona
tabi tutulmasınl11 diğer uygulamalara kıyasla daha etkin olduğunu ortaya
koymuştur. Bu uygulamaya tabi tutulan hamsi baltğı numunelerinden
en yüksek organoleptik puanlar elde edilmiştir. Böylece, hamsi baltğtnl1l
dayanma süresinin, radüriza!)yonun sodyum tripolifosfat ile birlikte
tatbiki sonucunda ı2 gün kadar uzatilabileceği saptanmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Bülent Mutluer

Publication Date January 1, 1986
Published in Issue Year 1986Volume: 33 Issue: 03

Cite

APA Mutluer, B. (1986). COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 452-463.
AMA Mutluer B. COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1986;33(03):452-463.
Chicago Mutluer, Bülent. “COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, no. 03 (January 1986): 452-63.
EndNote Mutluer B (January 1, 1986) COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 452–463.
IEEE B. Mutluer, “COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 33, no. 03, pp. 452–463, 1986.
ISNAD Mutluer, Bülent. “COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (January 1986), 452-463.
JAMA Mutluer B. COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:452–463.
MLA Mutluer, Bülent. “COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 03, 1986, pp. 452-63.
Vancouver Mutluer B. COMBINEO EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND RADURIZATION ON THE EXTENSION OF STORAGE LIFE OF ANCHOVY (Engraaulis encrasica1us)!. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):452-63.