Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 297 - 308, 01.01.1986

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN

Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 297 - 308, 01.01.1986

Abstract

Bu çalışmada, birisi Dirofilaria repens, diğeri de Dirofilaria
immitis ile doğalolarak enfekte 2 köpek üzerinde, bir organik arsenik
bileşiği olan "AricyIR" ile Levamisol preparatı olan "Citarin-LR"in etkisi incelendi. Her iki köpeğe de önce, 14 gün süre ile hergün, 2.5 mg / Kg.
dozda, daha sonra 14 gün ara ile iki defa 5 mg / Kg. dozunda, subkutan
olarak Levamisol enjeksiyonu yapıldı. Le vamisoi uygulamasından 45
gün sonra .da parazitin olgunlanna karşı, 2.2 mg / Kg. dozda, günde
2 defa, 2 gün süreyle intravenöz olarak "Aricyl" verildi. Son tedaviden
bir ay sonra köpeklerin otopsileri yaplldı. Köpeklerden birinin kalbinin
sağ ventriculus'unda, 7 adet canlt, olgun Dirofilaria immitis, diğerinin
ise sırt derialtı bağ dokusunda, 1 adet canlt, olgun Dirofilaria repens'e
rastlandı. Tedavi sonuçlanna göre uygulanan dozda "Aricyl" in olgun
parazitler üzerine bir etkisi olmamasına karşın •. Levamisol, gerek köpekierin kalp paraziti olan Dirofilaria immilis ve gerekse derialtı bağ
dokusunda görülen Dirofilaria repens'in mikrofilerledne karşı oldukça
etkili bulundu. Şöyleki.. tedaviye başlamadan önce akşam saat 18.00'
de alman cm3 kandaki mikrofiler sayısı, Dirofilaria imm itis ile enfekte
köpek te 2250, Dirofilaria repens ile enfekte köpekte 2530 olarak saptanmıştır. Tedavinin bitiminden bir ay sonra bu sayı/ar Dirofilaria immitis
ile enfekte köpekte 26'ya, Dirofilaria repens ile enfekte köpekte 20'ye
inmiştir. Tedaviden önce Dirofilaria repens ile enfekte köpek te perifer kandaki mikrofiler sayısı, enfazla akşam 18,OO'de,en az ise öğle saat 12.00'
de bulundu. Öğle 12,00'de 1 cm3 kanda saptanan mikrofiler sayısı, akşam saat 18.00'de tespit edilenin yaklaşık yarısı kadardı. Dirofilaria
immitis ile enfekte köpekte de en az mikrofdere ö,~le saat 12.0ü'de
rastlandı. Ancak en fazla öğleden sonra saat 14,Oü'te tespit edildi. Bununla hirlikte akşam 18,OO'desaptanan mikrofiler sayısı da, saat 12,00'
ye oranla oldukça fazlaydı. Saat 14.00'de 1 cm3 kandaki mikrofiler
sayısı, saat 12.00'de saydamn dört katı fazlaydı.
İlaçların uygulanması sonras1l1da köpeklerde, önemli bir toksik belirti görülmedi. Sadece bir köpekte, Levamisol uygulamasından sonra,
hafif bir kusma belirtisi gözlendi

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Şahal

Publication Date January 1, 1986
Published in Issue Year 1986Volume: 33 Issue: 03

Cite

APA Şahal, M. (1986). UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 297-308.
AMA Şahal M. UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1986;33(03):297-308.
Chicago Şahal, Mehmet. “UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, no. 03 (January 1986): 297-308.
EndNote Şahal M (January 1, 1986) UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 297–308.
IEEE M. Şahal, “UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 33, no. 03, pp. 297–308, 1986.
ISNAD Şahal, Mehmet. “UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (January 1986), 297-308.
JAMA Şahal M. UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:297–308.
MLA Şahal, Mehmet. “UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 03, 1986, pp. 297-08.
Vancouver Şahal M. UNTERSUCHUNGEN AUF DIE WIRKSAMKEIT DER PRAPARATE ClTARIN-LR UND ARICYLR GEGEN MIKROFILARIEN UND ADULTE WORMER VON DIROFILARIA IMMITIS UND DlROFILARIA REPENS BEl NATURLICH INIFlZIERTEN HUNDEN. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):297-308.