Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 408 - 415, 01.01.1986

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE

Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 408 - 415, 01.01.1986

Abstract

Fare embriyolannın in vitro kültüre edilmelerinde vasattaki
pH nın 7.2-7.4 de devamlTlrğınl sağlamak için kulla11llan değişik iki
COı ortamının karşrlaştırması yaprlmıştır.
Bu ortalamalardan biri dört hareketli rafi ve bu.raflardan herbirinde
altı ufak petri alabilecek gözleri olan, tabanda gazın içeri girebileceği
tavanda da dışarı çıkabileceği iki kapakcığı bulunan, etüv içine oturtulmuş, transparent bir kabindir. Embriyoların gelişmesi için uygun ortam
sağlıyabilmek amacıyla kontrollu bir pompa yardımıyla kabin içine 24
saat devamlı % 5 CO2
'li hava verilmektedir. Bu gaz kanşımının kabin
içersindeki nemi arttırması amacıyla da su dolu bir silindirden geçirilmekte, bu aynı zamanda gaz akışınm devamlTlrğll11göstermesi aÇlsmdan
bir kontrol gibi kullanılmaktadıı'.
Diğer ortam ise kontrollu gaz giriş-çıkışları olan ticari bir anaerobik
ortamdır. Kültürleri içeren bu jar'a (kavanoz) 10 dakika süreyle % 5
COı'li hava verilir daha sonra kapakcıklann sıkı/masıyla kapalr sistem
haline gelen kavanoz 37 C derecedeki etüve konur. Embriyolarm incelenmesi için vidalTkapağının her açllTşmda % 5 CO} verme işlemi tekrarla- •
nır.
Bu iki sistem içersinde toplam 286 embriyonun gelişmeleri sabah ve
akşam olmak üzere (10.30-17.30) günde iki defa incelenmiştir. Mikroskobik incelemelerden de anlaşılacağı üzere her iki ortam da emb,':jyoların gelişmelerinde yeterlidir ancak kul/anıınlarında bazı ufak sak 111ca
ve yarar/arın olduğu görülmüştür.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Çetin Kılıçoğlu

Publication Date January 1, 1986
Published in Issue Year 1986Volume: 33 Issue: 03

Cite

APA Kılıçoğlu, Ç. (1986). A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 408-415.
AMA Kılıçoğlu Ç. A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1986;33(03):408-415.
Chicago Kılıçoğlu, Çetin. “A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, no. 03 (January 1986): 408-15.
EndNote Kılıçoğlu Ç (January 1, 1986) A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 408–415.
IEEE Ç. Kılıçoğlu, “A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 33, no. 03, pp. 408–415, 1986.
ISNAD Kılıçoğlu, Çetin. “A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (January 1986), 408-415.
JAMA Kılıçoğlu Ç. A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:408–415.
MLA Kılıçoğlu, Çetin. “A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 03, 1986, pp. 408-15.
Vancouver Kılıçoğlu Ç. A COMPARISON OF TWO CO, CHAMBERS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSE EMBRYOS IN CULTURE. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):408-15.