Research Article
BibTex RIS Cite

İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080

Abstract

Staph)'lococcus aureus suşlarının dUIllIJing factor re protein A'-
larının ortak tanımlanması için son )'ıllarda Iate;.; aglutina.l)'on testi kullanılmaktadır. Bu (alışmada, latex aglııtinasyon ile Sla/JIz. alMIIS SlIşiarının identi[ikas-
.Jonunda kullanılan tüp-lam koagııla.~, D.Nase, TNase i'e protein A test sonuçlan k'arşı!aştııılmzştır. insan orijinli i00 Staph. aureus sıışundan iOO'ii (%
100), inek sütlerinden izole edilen 100 Staph. aureus'taıı 97'si (% 97) latex
pozit?/, buna karşl1l 25 insan ka)'nak/ı koagula<. negatif sııştan 22'si (O~ 88)
ıe sığır orijinli 25 koagula;: negatıf sııştan ise 24'ii (% 96) negatif bulunmuştur.
Alınan bu sonıı(lara gıire latex aglııtinasym testinin Sta/Jh. aureıı.\ sUŞlarınııı dumpiııi!, laetor ,;e protein Il' lanIIIII tanımlanması için u):£;ıın bir test
ve ~ynı suşları ız kesin identıfikas.J0I11I için la!Joratuvar/arda kııllamlabileeek
çabuk bir ]iintem oldıı,~u orta)'a komılmuşlur.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Akay

Publication Date January 1, 1987
Published in Issue Year 1987Volume: 34 Issue: 02

Cite

APA Akay, Ö. (1987). İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080
AMA Akay Ö. İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001080
Chicago Akay, Ömer. “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, no. 02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080.
EndNote Akay Ö (January 1, 1987) İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE Ö. Akay, “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 34, no. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001080.
ISNAD Akay, Ömer. “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080.
JAMA Akay Ö. İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001080.
MLA Akay, Ömer. “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001080.
Vancouver Akay Ö. İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).