Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001087

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001087

Abstract

Bu çalışmada, ko)'ıl1llarda )'avl"/l alımının eti.J'ol~jisi bakteriyolojik ve serolojik olarak araştırılmıştır.
Üç kuzulama mevsiminde atık fetusların o/,/!,anörnekleri almarak, bunlar
bruceıla, ealll)'lobaeter, listeria, salmoneıla ve diğer etkenler )'önünden bakteriyolojik, ayrıca, atık yapan koyunlardan alman kan ijrnekleri brueella, salmolella, listeria, leptospira, campylobacter, chlamydia ve toxoplasma yijnünden
serolojik olarak incelenmiştir. i 73 atık fel11.ltan 32 Br. melitensis ve i~) C.
fetus subsp. fetus izole ve identifiye edilmiştir. Serol~jik olarak incelenen 595
serum ô'rneğinden ise % 16.8 Brueel/a, % 26 Campylobacter, % 2. 18 Listeria ve % 5.3 Salmonella'Ja karşı antikor saptanmış, ancak bu serumlar Leptospira yô'nünden negatif bulunmuştur. (çüneii dönemde toplanan 64 serumun
hepsi Chlamydia negatif; 23 tanesi ise T. gondii J'ô'niindenpozit~f bulunmuştur.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular Ankara, Eskişehir ve Buna'da Rrual/osis'in, KOIl)'a bô'(l!,esindeise Cam/J),lobaeteriosis )'amı atımma öncelikle
neden olduklarını gô'stermiştir

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa ARDA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 1, 1987
Published in Issue Year 1987Volume: 34 Issue: 02

Cite

APA
ARDA, M. (1987). ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001087
MLA
ARDA, Mustafa. “ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001087.
Chicago
ARDA, Mustafa. “ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, no. 02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001087.
EndNote
ARDA M (January 1, 1987) ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
ISNAD
ARDA, Mustafa. “ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001087.
AMA
ARDA M. ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001087
Vancouver
ARDA M. ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).
IEEE
M. ARDA, “ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 34, no. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001087.
JAMA
ARDA M. ORTA ANADOLU BÖLGESİ KOYUNLARıNDA ABORTUS OLGULARININ ETİYOLOJtsİ VE SEROLOJİsİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001087.