Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074

Abstract

Bromsulfalein ktirmsi koyunlarda kantitatif bir karaciğer fonksryon testi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, BSP retellsryonu normal,
açlık keto<.isi ve karbontetraklorür toksikasyonlu 3 grup koy'unda saptandı.
Optimum doz sfviyelerini tesf!it ifin BSP, 5 ve 15 mg Ikg i'UClltağırlığına herbiri 6 koyundan oluşan iki gruba V. Jııgularisten elıJekte edildi. Kan drnekleri
BSP'nin S ve IS mg Ikg do_-:.larındasol V. jugıılari.rtcıı enjeksi)"onunu takiben
sağ V. jııgularisten alındı. BSP retensiyon yüzdesi iO. dakikada ölçüldü. 10 gün aç bırakılaıı ko.yıııılarda Idirens açlık öncesi Idireıısten önemli derecede r1üşüktü. Karbontetraklorür )'ağ içinde O. S mllkg dozda a/iı;:,]olu}1a rerildi.
Karbontetraklorür ile direk karaciğer harabi)'Cti oluşturulan ko)'lllılarda karaciğerin BSP atma )'Cteneği oldukça a;:.aldı. Bu bulgular, do::.hı;,:lı Idirens oranını karşıla)'acak şekilde artmlma ko)'ımlarda BSP karaciğer Jonks~yon testinin
faydalı olduifunu glistadi.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Özlem

Publication Date January 1, 1987
Published in Issue Year 1987Volume: 34 Issue: 02

Cite

APA Özlem, M. (1987). AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074
AMA Özlem M. AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001074
Chicago Özlem, Mehmet. “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, no. 02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074.
EndNote Özlem M (January 1, 1987) AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE M. Özlem, “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 34, no. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001074.
ISNAD Özlem, Mehmet. “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074.
JAMA Özlem M. AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001074.
MLA Özlem, Mehmet. “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001074.
Vancouver Özlem M. AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).