Research Article
PDF BibTex RIS Cite

EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075

Abstract

: Evcil kamivorlarda tümöral oluşumların krioşirıııji )'ö'nten:.i)'le
sağaltım olanaklarını araştırmak ve krioşirurji',yi ülkemide ilk kez. pratik
u)'gulama)'a ko)'mak amacl)'la )'apılan bu çalışmada, ı,ı.ı985 --ı.7 . ı986
tarihleri arasında A. O. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği'ne
getirilen, VÜCl/tüzerindc çeşitli organ vc bölgelere lokaliz.c olan tümöral oluşumları bulunan değişik ırk, )'aş lit cinsiYetteki 2 ı köpek ı'e 2 kedi çalışma
materyalini oluşturdu.
SedaS)'on ile gerekli görülen lokal vrya genel anestezisi sağlanan olgularda,
uygulama öncesi tümörün histopatolojik tanı'sı amacl)'la biyopsi alındı. Tümörlerin şekil ve lokalizaS)'onuna göre krioprob ile dondurma )'öntemi, olgu'-
nun durumuna göre prob'un tümör yüzC)'inc teması vrya tümör içine ,yerleştirilmesi şeklinde lI)'gulandı.
ideal bir krionekroz sağlamak amacl)'la, donma-çözülıne işlemi prob'uıı
her uygıılandı,~ıyerde 2 ke::.tekrarlanarak, tümörler tiimiijle donduruldu. Prob' un
uygulandığı yerdeki donma ısısı, önerimiz üzerine ünitC)'e monte edilen dijital
termometreden izlendi. (J)'gulama )'erindeki buz. topu oluşumunun palpas,.voııuyla
birlikte üzerindeki kırağılı görünümün gödenmesiyle donma'nın kontrolü gerçekleştirildi. Çalışmalarımızdaki domna ısısı, tümörün şekil ,'c biiyüklii,~üne
göre -60 oCila -90 oCarasında bir değişim gösterdi.
Uygulama sonrası, olguların 7-ı4- gün aralarla periYodik olarak kontrolleri yapıldı. Nekrotik dokunun atılarak yerini çevredeki sağlam dokulardan
gelişen granülas)'on dokusuna bırakmasl)'la sonuçlanan yara iYileşmesi 2-8
hafta gibi değişik sürelerde tamamlandı. Hiçbir olgumuzda enfeksiyon görülmedi. Çalışmalarımız süresince lokal vrya parenteral antibb'otik ırygulamaya
gerek dıryulmadı.
Tümöral oluşumların sağaitımında, diğer sağaltım ırygulamalarına ııöre
oldukça avantajlara sahip olan krioşirurji yönteminin, her geçen gün artan endikaS)'onlarl)'la veteriner klinik pratikte yeni çalışmalarla )!eni uygulamalar
getireceği kanısında)'ız

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet SAĞLAM
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 1, 1987
Published in Issue Year 1987Volume: 34 Issue: 02

Cite

Bibtex @research article { auvfd865882, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {1987}, volume = {34}, number = {02}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001075}, title = {EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI}, key = {cite}, author = {Sağlam, Mehmet} }
APA Sağlam, M. (1987). EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 34 (02) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001075
MLA Sağlam, M. "EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0 <https://vetjournal.ankara.edu.tr/en/pub/issue/59937/865882>
Chicago Sağlam, M. "EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI AU - MehmetSağlam Y1 - 1987 PY - 1987 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001075 DO - 10.1501/Vetfak_0000001075 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 34 IS - 02 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001075 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI %A Mehmet Sağlam %T EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI %D 1987 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 34 %N 02 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001075 %U 10.1501/Vetfak_0000001075
ISNAD Sağlam, Mehmet . "EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 / 02 (January 1987): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075
AMA Sağlam M. EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987; 34(02): 0-0.
Vancouver Sağlam M. EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1987; 34(02): 0-0.
IEEE M. Sağlam , "EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 02, pp. 0-0, Jan. 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001075