Research Article
BibTex RIS Cite

VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI

Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989

Abstract

Van yöresi sığırlamıda T. vitulorum'un yayılışı hakkında
bir bilginin bulunmaması üzerine Nisan-1988, Haziran-1988 tarihleri
arasmda bu araştırma yapIidı.
Bu çalişmada, ı6 değişik yerleşim birimine ait toplam 379 baş sığl1'ln (73 ü kamu kuruluşlanna ait, geri kalam halkm elinde bulunan hayvan) dışkıstnda yüzdürme tekniği ile T. vitulorum yumurtaları arandı.
Bakısı yapılan hayvanlar değişik ırk ve cinsiyette olup, yaşları i gün ile
i yıl arasında değişiyordu. Halkm elinde bulunan sığırlardan 61 (% 16)
tanesi bu nematodla enfekte bulundu. Enfekte hayvanların ait oldukları
yerleşim birimlerinde enfeksiyon oram % 2.8 ile % 50 araSlılda değişti.
Kamu kuruluşları, Van şehri ve Göl/ü köyüne ait hayvanlarda enfeksiyona rastlanılmadı. Enfeksiyon oram ile hayvan//1 yaşı arasmda ters bir
ilişkinin olduğu görüldü. Toxocara vitulorum yumurtalarına en erken 20
günlük buzağı/arın dışkılarında rastlamldı ve en yüksek enfeksiyon oram i-3 aylık buzağılarda bulundu. Beş aylık ve daha yaşlı sığır/arda enfeksiyon görülmedi. Her gram dışkıda yumurta sayısı (E.P.G.) 100 ile
64200 arasında değişti.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Müfit Toparlak

Publication Date January 1, 1989
Published in Issue Year 1989Volume: 36 Issue: 02

Cite

APA Toparlak, M. (1989). VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(02).
AMA Toparlak M. VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1989;36(02).
Chicago Toparlak, Müfit. “VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, no. 02 (January 1989).
EndNote Toparlak M (January 1, 1989) VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 02
IEEE M. Toparlak, “VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 36, no. 02, 1989.
ISNAD Toparlak, Müfit. “VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/02 (January 1989).
JAMA Toparlak M. VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36.
MLA Toparlak, Müfit. “VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 02, 1989.
Vancouver Toparlak M. VAN YÖRESİ SIĞIRLARINDA TOXOCARA (NEOASCARlS) VİTULORUM ENFEKSİYONUNUN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(02).