Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001307

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU

Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001307

Abstract

Deneysel uretra obstruksiyonu oluşturulan canlı ağırlıkları
dört-yedi kg. olaıı, üç dört aylık, melez, dört adet dişi köpekte, klinik
ve laboratural' bulgıt/arı incelendi.
Uretra obstl'llksiyonu laparatomi yapi/arak uretran/ll idrar kesesine
yakm bir yerden bağlanmasıyla gerçekleştirildi. Anuri, idrar kesesinin
dolgunluğu, karınııı palpasyonunda duyarlilık denemenin 12. saatine
kadar belirlenen ilk bulgulardı. Bu dönemde serum üre ve kreatinin düzeylerindeki artış, eritrosit sayısı ve hemoglobin miktarındaki azalma ile
lökosit sayısı ve hematokrit değerdeki yükselme istatistiki olarak önemsiz bulundu. Kusma ve depresyonun belirleııdiği 24. saatte üç köpekte
yürüme isteksizliği, karınll1 palpasyonul1da aşırı duyarlılık, kesenin çok
gergin oluşu, su ı'e yiyeceğe karşı ilgisizlik gözlendi. Araştırmanııı 48.
saatinde sözü edilen bulgulara ek olarak şiddetli derecede dehidrasyon,
idrar kesesinde küçülme ve karın içinde bir miktar sıvı belirlendi. Bir
ki)pek te ise aY/1/saatte al1oreksi, durgunluk, karın ağrısı, idrar kesesinde
dolgııııluk, hafif derecede dehidrasyon kaydedildi.
Ligatürü açi/mak üzere ikinci operasyona alman köpeklerden birinin genel durumunun kötü, idrar kesesinin boş olduğu, duvarmda hemorajik ve nekrotik odakların, karın içinde 150 ml kadar kanlı sıvil/m bulunduğu, diğerinde ise genel durumun iyi, idrar kesesinin dolu ve hiperemik
olduğu, karın içinde 20 ml kadar kanlı sıvil/m varlığı dikkati çekti. Genel durumu kötü olan köpek sağaltıma karşın 126. saatte ölürken diğer
köpek iyileşti. Ligatürü açılmayan iki köpek 66. ve 96. saatlerde öldüler.
Otopside karın boşluğunda bir-üç lt kadar sıv/llm varlığı, idrar kesesi duval'/lıın hemorajik ve nekrotik karekterde ve kalınlaşmış olduğu,
ıtreterlerin genişlediği ve kalınlaştığı makroskopik olarak gözlemlendi.
Sonuç olarak uretra obstruksiyonu olgularında depresyon gelişmeden önce tıka/1/klığm giderilerek sağaltım/llııı yapılması aksi takdirde
ölümün kaçmılmaz olacağı ka/1/sına varıldı

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Arif Kurtdede

Publication Date January 1, 1989
Published in Issue Year 1989Volume: 36 Issue: 02

Cite

APA Kurtdede, A. (1989). KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001307
AMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1989;36(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001307
Chicago Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, no. 02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001307.
EndNote Kurtdede A (January 1, 1989) KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 02
IEEE A. Kurtdede, “KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 36, no. 02, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001307.
ISNAD Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001307.
JAMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001307.
MLA Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 02, 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001307.
Vancouver Kurtdede A. KÖPEKLERDE DENEYSEL URETRA OBSTRlKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(02).