Research Article
BibTex RIS Cite

VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE'UN YAYILIŞI

Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989

Abstract

Bu araştmna, Van yöresi sığırlarmda Thelazia türlerinin
varlt,~lIll ortaya koymak amacıyla (Ağustos i988-Kas1l11 1988 tarihleri
arasmda) yapıldı. Bu çaltşmada 380 sığır thelaziose yönünden muayene
edildi. Muayenesi yapilan sığırlardan 21'i (% 5.5) eı?[ekte buluııdu.
Sadece T. rhodesi türüne rastlaııdl. Diğer türler görülemedi. Thelazia
türleri kOl?junktiva kesesinden, palpebra tertia altmdan ve glandula
lacrimalisten toplal1llnllşıır. Bu parazitlere genellikle sığırlamı tek bir
gözünde rastlaıııldl. Sığırlarla beraber kesilen 9 mandanm hiçbirisinde
parazit tesbit edilemedi. Bu çaltşma Vali Yöresindeki slğlı'larda Thelaziose'un mevcudiyetini bildiren ilk rapordur. Montafon ıı.kı sığırlar, yerli
ıı.ka nazaran hastaltğa daha duyarlt bulundu. Enfeksiyoıı oral1l, 4 yaş
re bunun üzerindeki sl,~lI'larda oldukça yüksekti.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Sami Taşçı

Publication Date January 1, 1989
Published in Issue Year 1989Volume: 36 Issue: 02

Cite

APA Taşçı, S. (1989). VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(02).
AMA Taşçı S. VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1989;36(02).
Chicago Taşçı, Sami. “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, no. 02 (January 1989).
EndNote Taşçı S (January 1, 1989) VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 02
IEEE S. Taşçı, “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 36, no. 02, 1989.
ISNAD Taşçı, Sami. “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/02 (January 1989).
JAMA Taşçı S. VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36.
MLA Taşçı, Sami. “VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 02, 1989.
Vancouver Taşçı S. VAN MEZBAHASINDA KESİLEN SIĞIRLARDA THELAZİOSE’UN YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(02).