Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001303

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA

Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001303

Abstract

Bu araştırma, Doğu Anadolu Kırmızısı sığmnda kalp ve koroner damarlann anatomik özelliklerini belirlemek amacı ile yapıldı.
Araştırma materyali olarak ergin 20 adet sığır kalbi ve 6 adet sığır kadavrası kullanlldl.
Koroner damarlann korozyon preparatlanııı haZlr/amak ve damar
ağdaşmalam1l belirlemek amacı ile iO kalp te koroner damarlardan polyester resin enjekte edildi. Aynca, LO kalpte de koroner damarlara maglumine lOthalamite % 60 ve baryum sülfat kanşlll1mdan oluşan kontrast
madde verilerek koroner damarlarm radyografisi almdı.
Doğu Anadolu Klrlmzısı sığıı'mda kalp 3. costa ile 5. spatium intercastale arasmda, apex cordis ise 5. cartilago costalis hizasmda bulunur.
Ligg. sternopericardiaca 6.cartilago costalis seviyesinde sternum'a bağlanmaktadır.
Auricula dextra'da bulunan mm. pectinatii, auricula sinistra'dakilere
oranla daha zayıftır. Bu nedenle auricula sinistra'nın du van, auricula
dextra'nınkinden daha kalmdır.
Bicuspital kapakÇlklann serbest kenar/an, tricuspital kapakçıklarmkinden daha geniş ve daha sarkıktır.
Kalp, a. coronaria dextra ve a. coronaria sinistl'a tarafından vaskülarize edilir. A. coronaria sinistra a. coronaria dextra'dan daha güçlüdür,
Ramus interventricularis paraconalis'in sağ ventriculus'a verdiği
kol/ar, sol ventriculus'a verdiği kol/ardan daha zayiftır.
Ramus interventricularis subsinosus, ramus circumjlexus sinister'in
sulcus interventricularis içinde seyreden koludur. Bu ramus, ramus interventricularis paraconalis ile apex cordis düzeyinde anastomosis yapmaktadır.
A. coronaria dextra, ramus ventricularis dexter ve ramus interventricularis subsinosus ile ağızlaşarak sonlamr

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hüseyin Karadağ

Publication Date January 1, 1989
Published in Issue Year 1989Volume: 36 Issue: 02

Cite

APA Karadağ, H. (1989). DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001303
AMA Karadağ H. DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1989;36(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001303
Chicago Karadağ, Hüseyin. “DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, no. 02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001303.
EndNote Karadağ H (January 1, 1989) DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 02
IEEE H. Karadağ, “DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 36, no. 02, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001303.
ISNAD Karadağ, Hüseyin. “DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001303.
JAMA Karadağ H. DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001303.
MLA Karadağ, Hüseyin. “DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 02, 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001303.
Vancouver Karadağ H. DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIGIRINDA KALP VE KALP ARTERİNLARI ÜZERiNDE ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(02).