Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001306

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001306

Abstract

Bu araştırma, Firat Üniversitesi, AraşOrma ve Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen iki Holştayn ve üç Esmer boğanın spermatolojik özelliklerini araştırmak amacıyla yapl!nııştır.
Her boğadan haftada iki defa olmak üzere, 1988 yl!ı mart ve nisaıı
aylarmda toplam 84 ejakülat a/mmışor. Her bir boğadan sul/'i vajen
yardmuyla 15-18 ejakülat almarak !Jperma miktan, spermatozoit yoğunluğu, spermatozoit motilitesi ve anormal spermatozoitlerin çeşit.
ve oranları tesbit edilmiştir.
Sperma miktarı Holştayn boğalarda ortalama 3.08 J: O.iO Cm3,
Esmer boğalarda 4.00 ::l::0.13 Cm3 ve her iki ırkta ise ortalama 3.64 :I~
O. Lo Cm3 olmuştur.
Spermatozoit yoğun/uğu Holştayn boğalarda ortalama i 100000 000
/ Cm3, Esmer boğalarda i 225 192 308 / Cm3 ve her iki ırk boğalarda
ise ortalama i 177 500 000/ Cm3 bulunmuştur.
Spermatozoit motifitesi Holştayn boğalarda orta/ama % 69.38 :1
1.34, Esmer boğalarda % 72.70 ::l::1.14 ve her iki ırk boğalarda ise ortalama % 71.43 + 0.88 olarak saptannuştır.
SjJerma miktarı, spermatozoit yoğun/uğu ve spermatozoit moti/itesi
yönünden boğalar arasmdaki farklar önemli görülmüştür (P <0.01).
Spermalardaki anormal spermatozoit çeşit ve oraıı/amıı tesbit
etmek için /ıer ejakü/attan ikifroti yapi/arak eosinle boyannuştlY. Anormal spermatozoit oranı Ho/ştayn boğalarda ortalama % 5.00, Esmer
boğa/arda % 4.66 ve her iki ırk hoğa/arda ise ortalama % 4.79 olarak
bulunmuş olup, bu oran içerisinde haşa, orta kısma ve kuyruğa hağlı
anormal spermatozoitlerin oram sıı'asıyla % 31.12, 1.39 ve 67.49 olarak
hesaplanmıştır

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Eşref Demirci

Publication Date January 1, 1989
Published in Issue Year 1989Volume: 36 Issue: 02

Cite

APA Demirci, E. (1989). HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001306
AMA Demirci E. HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1989;36(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001306
Chicago Demirci, Eşref. “HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, no. 02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001306.
EndNote Demirci E (January 1, 1989) HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 02
IEEE E. Demirci, “HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 36, no. 02, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001306.
ISNAD Demirci, Eşref. “HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001306.
JAMA Demirci E. HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001306.
MLA Demirci, Eşref. “HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 02, 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001306.
Vancouver Demirci E. HOLŞTAYN VE ESMER BOGALARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(02).