Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001313

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ

Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001313

Abstract

Şubat 1988 ve Şubat 1989 tarihleri arasmda bir ytl süreyle,
Van iı merkezi, Edremit kasabası, BardakÇI, Köprüler ve Kurubaş
köylerinde toplam 86 ı keçi, bit (Anoplura ve Mal/ophaga) yönünden
muayene edilmiş ve 496 (% 57.60) tanesi enfeste hulunmuştur. Bu
hayvanlardan toplanan 2049 adet bitin türlere göre dağtl/IJ1larında 1076'
sm/11(% 52.51) Bovicola caprae, i55'inin (% 7.56) B. crassipes, 131'inin
(% 6.39) B. Iimhata; 365' inin (% 17.81) Anoplura' lardan Linognathus
africanus ve 322' sinin ise (~;,; 15.71) L. stenopsis oldu/Iu anlaştımıştır.
Muayene edilen hayvan haşma düşen ortalama hit sayısı 2.3Tdir. Mevsimlere göre bit eı!j'estasyon oranlan ilkbaharda % 23.8 I, yazm % 10.98,
sonbaharda % 24.54 ve kışm ise :;~40.16 olarak bulunmuştur.
Bu araştır/na ile ülkemizde ilk defa Mallophaga'lardan Bovicola
crassipes ve Anoplura'lardan Linognathus a/ricanus'un mevcudiyeti aÇığa
Çlkanlnuştlr. Bu araştirina ile ülkemiz keçilerinde ilk defa Mal/ophaga' /ardan Bovico/a crassipes ve Anap/ura'/ardan Linognathus africanus'wı
mevcudiyeti açığa çıkartılmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Sami Taşçı

Publication Date January 1, 1989
Published in Issue Year 1989Volume: 36 Issue: 02

Cite

APA Taşçı, S. (1989). VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001313
AMA Taşçı S. VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1989;36(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001313
Chicago Taşçı, Sami. “VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, no. 02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001313.
EndNote Taşçı S (January 1, 1989) VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 02
IEEE S. Taşçı, “VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 36, no. 02, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001313.
ISNAD Taşçı, Sami. “VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001313.
JAMA Taşçı S. VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001313.
MLA Taşçı, Sami. “VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 02, 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001313.
Vancouver Taşçı S. VAN YÖRESI KEÇİLERINDE PHTHiRAPTERA (BİT) TÜRLERi VE BUNLARIN MEVSİMSEL AKTİVİTESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(02).