Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002207

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU'NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ

Year 1990, Volume: 37 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002207

Abstract

Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan üç Tanm Işletmesinde (Karacabey Tanm İşletmesi / K. Ünitesi, Çukurova Tarım
İşletmesi / ç. Ünitesi, Polatlı Tanm İşletmesi / P. Ünitesi) enzoolik
sığır löykosunun (EBL) insidensini saptamak amacıyla AGID testi
uygulandı. Kan 6rnekleri 1-14 yaş arasmdaki sığırlardan belirli araliklarla toplandı ve iki ünitede EBL y6nünden pozitif hayvanların yüksek
düzeyde olduğu saptandı.
K. Onitesinde kontrol edilen i750 sığırdan 579 (% 33.08) u, ç.
Ünitesinde 496 sığırdan 147 (% 29.63) si pozitif bulundu. İşletmelerde
kontrol edilen toplam 47 boğadan 4 ünün EBL antikorlan taşıdığı
saptandı.
Eradikasyon yönünden sürülerde 6 ayltk araliklarla yapılacak
AGID testi sonuçlanna göre pozitifYerin elimine edilmesi öneriidi ve
bulaşmada iatrogeııik hatalarm da 6nemli rol oynayabileceğine dikkat
çekildi.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İbrahim Burgu

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 01

Cite

APA Burgu, İ. (1990). TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002207
AMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002207
Chicago Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 01 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002207.
EndNote Burgu İ (January 1, 1990) TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE İ. Burgu, “TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002207.
ISNAD Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002207.
JAMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002207.
MLA Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002207.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE’DE ENZOOTİK SIGIR LÖYKOZU’NUN SEROEPİDEMİYOLOJTSL VE PATOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).