Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001330

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001330

Abstract

Bu çallşmada, tek yönlü ve fazla miktarda etle beslenen
her iki, cinsiyetten yedi köpek kullamM. Köpekler 4-6 ayllk ve 7- ı2 kg.
ağırlıkta idiler. Genel görünüşlerinin normalolmasma karşlI1 ekstremite
eklemleri hafif şişkin olup, arka ve ön hacaklann palpasyonunda ağ,.,
ve viicut gelişiminde yavaşlama vardi. Klinik, radyolojik ve biyokimyasal
bulgular ekstremitelerdeki bu hozukluklarm tek yönlü ve fazla miktarda
et içelelı diyefe bağlanabileceğini gösterdi.
Köpekler sağaltl/11 şekline göre iki gruha aynM. ı. grup 4 köpek
o/al Ca, P ve vitamin D içeren bir ilaçla, ll. grup iki köpek sadece D
vitamini enejeksiyonu ile sağ{iltllmaya çallştldı. Birinci ve ikinci grup
köpekler peletlenmiş g/{Ia ile beslendiler ve güneş lşığll1a Çıkanldılar.
Kontrololarak sağaItımsız bırakilan hir köpek hir aylık deney süresince
etten zengin diyetle beslendi ve güneş ışığmdan yarar/and!.
Klinik, radyolojik ve biyokimyasal muayeneler sağaItım süresince
hir hafta ara ile tekrarlandı.
Bil inci gruptaki dört köpekte klinik hulgular dört haftalık sağaltım süresince giderek azaldı ve ortadan kalktı. Kemik korteksi
kalmlaşti. İkinci grupta klinik bulguların şiddeti azaldı fakat tam
olarak ortadan kalkmad!. Kontrol köpekte ekstremite palpasyonunda
alInlann arttrğı, ekstremitelerin genişlediği, arka hacakta topallığrn, ön bacakta basış kllSUrUI1Unve sağ radil/s ve uinada yaş ağaç kmğmm
oluştuğu gözlendi.
Sonuç olarak, köpekleri et ve et ürünlerinden zengin diyetle heslemenin kemiklerde bazı bozukluklara (E.!<.stremiteeklemlerinde hafif'
şişlik, bu bölgelerin palpa:ıyonunda a/-{n ve vücut gelişiminde gerileme)
yol açfl/tı söylenebilir. Bu bozukluklar (liyetten et ve et ürünlerinin
çıkanlması ve besin değeri bakıımndan dengeli beslenmenin ya/1/slra
Ca, P ve D vitamini içeren oral ilaçlarm verilmesi ile salfalttlahileceği
ka/1/sma vanldt.
Et'den zengin diyetle beslenen genç köpeklerde belirlenen kemik
yıkımlanmalarmda sadece D vitamini lıygulanwlanl1ln yeterli olma
yacağı gözlendi.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Arif Kurtdede

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Kurtdede, A. (1990). TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001330
AMA Kurtdede A. TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001330
Chicago Kurtdede, Arif. “TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001330.
EndNote Kurtdede A (January 1, 1990) TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE A. Kurtdede, “TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001330.
ISNAD Kurtdede, Arif. “TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001330.
JAMA Kurtdede A. TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001330.
MLA Kurtdede, Arif. “TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001330.
Vancouver Kurtdede A. TEK YÖNLÜ VE FAZLA MiKTARDA ETLE BESLENEN GENÇ KÖPEKLERiN EKSTREMiTELERINDE BELiRLENEN KLİNiK VE RADYOLOJiK BULGULAR, KAN SERUMU KALSiYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DE(;ERLERi VE SA(;ALTlM (ALıŞ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).