Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320

Abstract

Oniki yaşında, Hollanda 11'1\/, doru, erkek bir atta generalize
malign me/anom olgusu incelendi. Tümörün kuyruk altından itibaren
anüs çevresine dağru nodiiler kitleler halinde geliştiği görüldü. Nekropside
dalağl/1 9.5 kg., karac(~eriıı ise 22 kg. ağırltğa ulaştığı tesbit edildi.
Tümörün, dalak ve karac(~erden başka mide, ince bağırsak, reklilm,
salt böbrek, {[(Iren,a. renalis üzeri, karın boşluğunda yağ dokusu içinde,
pankreas, akci.iter, perikart, kalp, aorta. interkostal kaslar, iskelet
kaslan (m. ,ıplenius. 1/1. c!eidocephalicus, iii. biceps femoris, nı. semitendineus, m. semimembraııosus), lenl' yumrulan (mezenteriyal, portal,
mediasıinal, /)f'(mşiyal, preskapular, subııwndibular, sublingual),
tiroid, gl. parotis ve hipofizde metastazlanna rastlandl. Histolojik
olamk, tüııuıral k itleleri oluşturan hiicreler epiteloid ve iğ şeklindeydi.
Melanin pigmenti bazı tümör hiicrelerinde çok görüldüğü halde h(lZ/-
lannda hiç gô'n'i/medi. Seyrek olarak ıııitotik figürler ve çok sayuta dev
hücreleri gô'zlendi.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Cemalettin Köküuslul

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Köküuslul, C. (1990). BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320
AMA Köküuslul C. BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001320
Chicago Köküuslul, Cemalettin. “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320.
EndNote Köküuslul C (January 1, 1990) BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE C. Köküuslul, “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001320.
ISNAD Köküuslul, Cemalettin. “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001320.
JAMA Köküuslul C. BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001320.
MLA Köküuslul, Cemalettin. “BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001320.
Vancouver Köküuslul C. BİR DORU ATTA MALINGN MELANOM OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).