Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001327

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001327

Abstract

Bu çaltşma lO-Hı kg canı ağırltkta, lter iki cinsiyetten
melez altt köpek te yaptıd/. ivermeetin dört köpeğe 5000 meg,l kg iki
köpeğe 10.000 mcg! kg dozda deri altı (sc) uygulandı. Toksikasyon
belirti/erine ilk dört köpek te enjeksiyondan 24 saat sonra diğer ik i
köpek ten birinde i2 saat diıterinde 24 saat soma rast/andı. il'ennectinin
5000 mcg / kg sc dozda veıildi?,i kijpek lerden iiçünde helirlenen semp'
tom/ar dUlgunluk, iştahl'ızltk. pupilla refleksinde azalma, hirinde .1'01,'-
vasyon, midrias:s, pU/Jilla re(iEksi kayın. ataksi idi. Bı! belirtiler puoilia
refleksi kaybı hariç üç köpek te allı saat sonra bir köpek te bir gün
sonra tedavi edilmeksizin ortadan kalk ft. Pupilla refleksinin üç köpek te
dört gün, bir köpek te sek iz gün sonra normal oldu<~ubelirlendi.
ivermeetinin i0.000 meg,l kg dozda sc uygulandığı ik i köpek re
toksikasyon belinileri salivasyon, midriasis pupilla refleksi kaylJl (/faksi
iştahsızltk ve depre.ıyon idi. KöjJeklerden hiri enieksiyondan 24 saat
sonra yerinden kalkamadı komaya girerek 36. saatte öldü. Diğer köpek
tedavi edilmeksizin çaltşmamn ikinci gününde ayakta durabiliyor ve
verilen gıdayı yiyebiliyordu. ivemıectin eneieksiyondan sonrak i yedi
gün süresince rutin klinik l1Iuayenelerle belirlenemeyen pupilla refleksinin daha sonra giderek düzeldiği ve enjeksiyondan bir ay sonra normale
döndüğü kaydedildi.
Bu araştırma sonuçlanna göre Ankara eivanndaki kanşık ırk
köpeklerde 5000 I11cg/ kg dozda sc ivermeetinin hanI' ve ortaşiddette,
i0.000 mcg / kg dozda sc ivermeetinin ise şiddetli toksikasyona neden
olabileceKi,. hafıf' ve orta derecedeki ivemıeetin toksikasyonunun kendiliğinden iyileşebileceği, şiddetli toksikasyonun tedaı'i edilmediltinde
ölüme neden olabileceği söylenebilir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Arif Kurtdede

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Kurtdede, A. (1990). KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001327
AMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001327
Chicago Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001327.
EndNote Kurtdede A (January 1, 1990) KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE A. Kurtdede, “KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001327.
ISNAD Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001327.
JAMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001327.
MLA Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001327.
Vancouver Kurtdede A. KÖPEKLERDE DENEYSEL İVERMECTİN TOKSİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).