Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001319

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001319

Abstract

Bu araştmna .. anayaşı, doğum tipi, cinsiyet, doğum ağırIrğı ve sütten kesim ağırltğmrn Orta Aııadolu Merinosu kuzularınin
büyümesi üzerine etkilerini araştırmak amacı ile yaprimıştır.
Araştırmada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yaş/r aııalardaıı doğan 257 baş kuzu
kullamlmıştır.
Kuzularııı cıınlr ağırirkIanna aııayaşrnııı etkisi, doğum ağırlığıııda
önemsiz, dilter bütün diinemlerde P< O. Oi düzeyinde önemli bulunmuştur. Doğum tipinin etkisi 15., 105., 120. ve 150. günlerde P< 0.05
düzeyiilde önemli. ı80. günde önemsiz, diğer dönemlerde ise P< O. OI
düzeyinde önemli olmuştur. Cinsiyetin etkisi 15. ve 30. günlerde önemsiz,
45. günde P< 0.05 düzeyiııde, diğer dönemlerde ise P< O.OI düzeyinde önemli hesaplanmıştır. Doğum ağırlığıilin etkisi, süt kesim dönemine
kadar P< 0.01 düzeyinde önemli olurken, diKer dönemlerde önemsiz
olmuştur. Sütten kesim ağırlığımn cGn!l ağırlık artlş//w etkisinin, 105.,
120., 150. re 180. günlerde P< 0.01 düzeyinde önemli oldl/ğu bulunmuştur.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Fuat Odabaşıoğlu

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Odabaşıoğlu, F. (1990). BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001319
AMA Odabaşıoğlu F. BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001319
Chicago Odabaşıoğlu, Fuat. “BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001319.
EndNote Odabaşıoğlu F (January 1, 1990) BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE F. Odabaşıoğlu, “BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001319.
ISNAD Odabaşıoğlu, Fuat. “BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001319.
JAMA Odabaşıoğlu F. BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001319.
MLA Odabaşıoğlu, Fuat. “BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001319.
Vancouver Odabaşıoğlu F. BAZI FAKTÖRLERİN ORTA ANADOLU MERİNOSU KUZULARININ BÜYÜME KABİLİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).