Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321

Abstract

Botulismuslu bir inek te serebrospinal sıvı (CSF) basmcı
ölçülmüş ve laboratuar muayeneleri için kan, CSF ve idrar örnekleri
almmıştır.
Kanda, eritrosit sayısı 3.25 106/ m/1/3, total lökosit sayısı 4.6
106/ mm3, hemoglobin miktarı 6.2 g / dı ve mikrohematokrit değer
% 25 mm olarak saptamıştır.
Kan serumunda, total protein 6.8 mg / dı, glikoz 117.5 mg.l dı
18.8 mg / dı olarak ölçülmüştür
eSF'de total protein 228.3 mg / dı, glikoz 69.4 mg / dı ve üre
9.6 mg / dı olarak hulunmuştur.
eSF'nin bularıık olduğu gö::.lenmiştir. eSF hasıııcı 430 111111 (H20
hasmcı) olarak ölçülmüş ı'e sa/tlıklT sığırlara göre belirgin olarak arffığı
belirlenmiş tir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Rauf Can

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Can, R. (1990). BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321
AMA Can R. BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001321
Chicago Can, Rauf. “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321.
EndNote Can R (January 1, 1990) BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE R. Can, “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001321.
ISNAD Can, Rauf. “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001321.
JAMA Can R. BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001321.
MLA Can, Rauf. “BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001321.
Vancouver Can R. BOTULİSMUSLU BIR İNEKTE SEREBROSPİNAL SıVı BASıNCı İLE BAZI HEMATOLOJİK VE BIYOKİMYASAL PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).