Research Article
BibTex RIS Cite

VAN iLi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001332

Abstract

Bu çalışmada; Van İli Belediye Mezba1ıasııw kasaphk
olarak getirilen 1000 adet ve Van ili Merkez İlçe'ye bağh ı5 değisik
köydeki 1035 adet kıl keçisi; klinik, kimyasal ve özellikle patolojik
yöntemlerle mastitis açısmdan değerlendirilmiştir.
Mezbahadaki hayvanlardan 92'sinin meme loplan oıasll1da asimetri
tespit edilmiştir. Bunlardan 58' ine ait i08 meme başmm pendül gibi
sarkık ve genişlemiş olduğu, meme derilerinin kalmlaştığı ve esnek
olmadığı belirlenmiştir. Yine bu hayvanlardan 45 tanesine ait 79 meme
lobu derisinde ehfoliasyon ve kabuklanmalara rastlanmıştır.
Asimetri gözlenen kıl keçilerinden 88' ine ait 150 meme /obunun
sert kıvamda olduğu palpasyonla anlaşılnl1ştır. Ayrıca 9 kıl keçisine
ait LO meme lobunun korpusunda ve daha az olarak da meme başmda
sert kıvamlı nodüllere rast/anmıştır.
İnspeksiyonda 7 hayvana ait birer meme /obunun meme başında
yara/ar ve 5 hayvana ait 7 meme lobunun meme başmda kene/erin bulunduğu tespit edilmiştir. Mezbahadaki kıl keçi/erinden 5'inin farkli
5 meme lobunda po/ythelie olgusuna, 5'inin 7 meme lobunda ise meme
başı ucu körlüğüne rast/anmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001332

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Yusuf Gül

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Gül, Y. (1990). VAN iLi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001332
AMA Gül Y. VAN iLi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001332
Chicago Gül, Yusuf. “VAN ILi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001332.
EndNote Gül Y (January 1, 1990) VAN iLi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE Y. Gül, “VAN iLi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001332.
ISNAD Gül, Yusuf. “VAN ILi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001332.
JAMA Gül Y. VAN iLi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001332.
MLA Gül, Yusuf. “VAN ILi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001332.
Vancouver Gül Y. VAN iLi VE YÖRESiNDEKi KIL KEÇiLERiNDE GÖZLENEN MASTİTİS OLAYLARı ÜZERINDE PATOLOJIK INCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).