Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri

Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502

Abstract

Enterotoks(jenik Staplu,locoC(,us aureus suşlarının beJaz p~J'nirin
)'apım ve olgl/ulaşma süra indeki iirerne ı'e toksin oluşturma yeteneklerinin
illceleı/(fi,~i bu çalışmada dC1l~)'selolarak A, B, C i'e D tipi toksiıı oluşturan
S. aııreus suşları ile 105 kob j ml düzf:)'dı! kOll/amint I!dilen çiğ i'C pastörize sütlerden _vapılan liryaz pf:YTıir numuneiNi .1oC' de 60 gün olgunlaştmldz.
Bf)'aZ pf)'mr yapzmıııda kullanılan pastöri:::.e sütlere O/~ 2 oranıızda starter
kültür (S. laciis ve S. mmmis ;j :95) ilai'e edildi. Urc?timinçeşilli safhalarında
ue 60 günlük olgunlaşma süresi içinde 6 farklı günde alınart numunelerde
S. a/lreus sıqmzı, pll, tuz miktarı De ..1, n, C, D tipi enteratoksin ((lvinlen
)'ajnldz. S. aurClls sayzmi Baird-Parkcr agar, enterotoksin tayini S1,-'TRPLA kit kullanarak gerçekleştirildi. S. aureus sayılawızn çiğ sütten )apzlan
pe)'lıirlerde üretim ve olgunlaşma sürecinin her aşamasında pastö"ri::,e sütten
ııapılan. peyniı1erdekinden him.:, daha fa.::.la aldıılu saptandı. Bütün pC)'1lir
numunelerinde S. aureus sqvzları pH de,~eriniıı 4. 7 v~J'a daha düşük "ldulu
::)0 p,iinliik olguTdaşma süresi s01Zlmda azaldı. Çiğ sütten )ıapılan beya/: 1'1')'Tıir
l/ıımuneleriılo:e pH'nl7l 6.2 nin üzerinde olduğu olgunla.pnanın l. /!,ürıiinde
sarÜce enlerotoksiTi ..1 oluştuğu, olgunlaşma süresi içaisinde ve 60 günlük
depolama süresi sommda da bu grup pe;.nirlerde enterotoksin A'nın varlığz
gö;:Jendi. SOl/Uç olarak özellikle entcrotoksin A oluşturan S. aureus suşim'ı
ile kontamine çi,~ siitlerden )'apzlan bej'a:::.jıtyniı1erin stajilokokal gıda zehırlenmelerine neden olaliileCf,4i saptandı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Bülent MUTLUER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 1, 1993
Published in Issue Year 1993Volume: 40 Issue: 03

Cite

Bibtex @research article { auvfd849104, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {1993}, volume = {40}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001502}, title = {Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri}, key = {cite}, author = {Mutluer, Bülent} }
APA Mutluer, B. (1993). Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 40 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001502
MLA Mutluer, B. "Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 (1993 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/en/pub/issue/59953/849104>
Chicago Mutluer, B. "Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 (1993 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri AU - BülentMutluer Y1 - 1993 PY - 1993 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001502 DO - 10.1501/Vetfak_0000001502 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 40 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001502 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri %A Bülent Mutluer %T Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri %D 1993 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 40 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001502 %U 10.1501/Vetfak_0000001502
ISNAD Mutluer, Bülent . "Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 / 03 (January 1993): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502
AMA Mutluer B. Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993; 40(03): 0-0.
Vancouver Mutluer B. Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1993; 40(03): 0-0.
IEEE B. Mutluer , "Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 40, no. 03, pp. 0-0, Jan. 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001502