Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001551

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM'A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI

Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001551

Abstract

Bu çalışmada, konvamiyonel testlerle (SPA, HI, AGP) birlikte
ELISA tekniğinin, tavuklarda Mycoplasma gallisepticum infeksiyonlarının serolojik tanısındaki rollerini belirlemek amaçlandı.
SP A testinde, ticari, boyalı CRD lam aglutinasyonantijeni kullanıldı
ve sonuçlar iki dakika içinde değerlendirildi. HI testi için, M. gallisepticum
S6 suşundan hazırlanan antijenin titresi HA testi ile Li 128 olarak belirlendi
ve HI testinde antijen 4 HA ünitesinde sulandırılarak kullanıldı. Aynı antiJen
dondurulup çö'z;.dürülerekve sonike edilerek parçalandı ve AGP testinde kullanıldı.
ELISA tekniğinde, M. gallisepticum S6 suşundan dondurulup çözdürülerek ve sonike edilerek parçalanan antijen, peroksidaz enzimi ile işaretli tavşan
anti-tavuk /gC kanjugatı ve 5-aminosalisilik asit +- hidrojen peroksit subs~
tratı kullanıldı. Negatiflik eş(~i 490 nm dalga boyunda optik dansite (O D )
0.24 olarak belirlendi.
Broyler, yumurtacı ve damızlık sürülerinden temin edilen toplam 900 adet
tavuk serumunun tümü SPA, HI, AGP ve EL/SA ile değerlendirildi. Sırasıyla
182 (% 20.2), 128 (% 14.2), 51 (% 5.7) ve 543 (% 60.3) pozitif serum saptandı. Buna göre, pozitifleri saptamada ELISA > SPA >
HI> AGP sırası elde edildi.
Tavuklarda AI. gallisepticum infeksiyonlarının serolojik teşhisinde, kon.
vansiyonel testlerin (SPA, H/, AGP) yanısıra, EL/SA gibi oldukça duyarlı
Vr! spesifik olan bir yöntemin de kullanılmasının, infeksiyonun saptanmasında
yararlı olacağı sonucuna varıldı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

M. Ömer Esendal

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 01

Cite

APA Esendal, M. Ö. (1994). TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001551
AMA Esendal MÖ. TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001551
Chicago Esendal, M. Ömer. “TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001551.
EndNote Esendal MÖ (January 1, 1994) TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE M. Ö. Esendal, “TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001551.
ISNAD Esendal, M. Ömer. “TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001551.
JAMA Esendal MÖ. TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001551.
MLA Esendal, M. Ömer. “TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001551.
Vancouver Esendal MÖ. TAVUKLARDA MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM’A KARŞIOLUŞAN ANTİKORLARıN çEşİTLİ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE (SPA, HI, AGP, ELISA) SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).