Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS

Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545

Abstract

Denizli horozıında (20 adet, ergin) cavitas nasalis sivri ucu rostral' e dönük bir koniy e benzer ve kıkırdak yapısındaki septum nasa/e ile sağ ve
sol iki yarıma ayrılır.
Cavitas nasalis' e giriş delikleri olan nares üst gaganın kaidesind e dorsolateral konumlıı sagittal yarı k şeklindedir. Nam'in dorsal'inde keratiııize epitel ile örtülü kıkırdaktan kapak operculum nasale bulunur.
Her burun boşluğu concha nasalis rostralis, conclıa nasalis medialis ve concha nasalis caudalis olmak üzere üç concha'yı kapsar. Bıınlardan en büyüğü
concha nasalis medialistir. Her üç conelıa kıku'dak lahaların mukoza tarafından örtülmesi)'le şekillenmiştir. Conelıa l1asalis ınedialis'in verilral'ine ductus
nasolacrimalis geniş bir yarıkla açılır. Concha nasalis caudalis kÜı:ük bir delikle sinus infraorbitalis ile ilişkidedir. Bu conclıa'nın do/trudan caı'itas ııasıılis'
le ilişkisi )-'oktııl'. Sinı/s infraorbitalis a)'Hca küçük dar bir )'arıkla cavitas nasalis' e de açılır. BlI yank sinus infraorbitalis'in concha nasalis dOHa/is'le
ilişkisini sağlayan deliğin hemen altıııdadır

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Metin Taşbaş

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 01

Cite

APA Taşbaş, M. (1994). DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545
AMA Taşbaş M. DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001545
Chicago Taşbaş, Metin. “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545.
EndNote Taşbaş M (January 1, 1994) DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE M. Taşbaş, “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001545.
ISNAD Taşbaş, Metin. “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001545.
JAMA Taşbaş M. DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001545.
MLA Taşbaş, Metin. “DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001545.
Vancouver Taşbaş M. DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN MORFOLOJİsİ I. CAVITAS NASALIS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).