Research Article
BibTex RIS Cite

KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ

Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561

Abstract

Araştıı'mada 280-320 gr alIırll,~lııda 40 adl'I kohay kullaıııldı. Kohayların 20 adedi kontrol, 20 adedi de deney gruhu olarak ayrıldı.
Deney gruhundaki kohaylara 250 mg/kg caıılı alIırtık dozunda deri alfl yolu ile sodyum f/orür verildi. Enjeksiyonu ıakip eden B'inci saaffe deney gruhundan kan alındı.
Kontrol ve deney f(ruhundaıı alınan kan örnekleriııde alyuvar. akyuvar sayısı, hemoglohin ve hematokrit mikıarı ile leııfosiı, nötrofil. monosiı. eazinofil,
hazojil oranlarına hakıldı.
Akuf flor zehirlenmesinin monosit ve hazofil oranlarında hir farklılık oluşturamadığı gözlendi. Deney gruhundaki kohaylarda eritrosit sayısı ile hemoglohin ve hematokrit değerdeki azalış istatiksel açıdan önemli hulundu.
Akut flor zehirlenmesi oluşturulan grupta lenfosit oranındaki azalış ile nötrofil ve eozinofil oranındaki artışlar önemli hulundu. Deney gruhunda total akyuvar sayı.nnda ise artış gözlendi.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Bahri Emre

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 02

Cite

APA Emre, B. (1994). KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561
AMA Emre B. KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001561
Chicago Emre, Bahri. “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561.
EndNote Emre B (January 1, 1994) KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE B. Emre, “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001561.
ISNAD Emre, Bahri. “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001561.
JAMA Emre B. KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001561.
MLA Emre, Bahri. “KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001561.
Vancouver Emre B. KOBAYLARDA AKUT FLOR ZEHİRLENMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).