Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001557

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KARADENİZ'DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU

Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001557

Abstract

Karadeniz'den aviand'K' hildirilen 2 mezgit halıKımn haKırsak, karın
hoşluKU ve vücut yüzeyinden 5 olgun. 19 larva olmak üzere toplam 24 parazit
toplandı. Olf.:unparazitlerden hirinin erkek, 4 ünün ise dişi olduKUsaptandı.
Toplanan parazitlerin haşlıca moıfolojik özellikleri aşaKıya çıkanimıştır.
G!'rek erkek. gerekse dişi parazitlerde özefagusun sonunda, hir genişleme ile
huradan arkaya dOKru uzanan hir kör kesenin oldUKU,aynca haKırsak haşlanf.:ıcından öne dOKru uzanan haKırsak sekumunun hulunduKu görüldü. Boşaltı
deliKinin sinir tasması hizasında yeraid'K' saptandı. Dişi parazitler 43.8-59.4
mm. (ort. 50.4 mm.) uzunluKunda. 0.58-1.04 mm. (ort. 0.91 mm.) genişliğinde
ölçüldü. Dişilerde vulva vücudun ön yarısında tespit edildi. Erkek parazilin
uzunluğu 32.1 mm., genişiiKi 0.41 mm. olarak ölçüldü. Spikülümler ise 1.27-1.35 mm. uzunlukta idi. Olgun parazitlerden ba.şka, uzunlukları 7.4 ile 27.0 mm.
arasında değişen larvalara rastlandı. Dördüncü dönem larvalarda kaktüs benzeri kuyruk yapısı karakteristikti.
Sonuç olarak bu parazitlerin Hysterothylacium aduncum Rudolphi. 1802
olduk/an kanısına varıldı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Doğanay

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 02

Cite

APA Doğanay, A. (1994). KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001557
AMA Doğanay A. KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001557
Chicago Doğanay, Ahmet. “KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001557.
EndNote Doğanay A (January 1, 1994) KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE A. Doğanay, “KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001557.
ISNAD Doğanay, Ahmet. “KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001557.
JAMA Doğanay A. KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001557.
MLA Doğanay, Ahmet. “KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001557.
Vancouver Doğanay A. KARADENİZ’DEN AVLANAN MEZGİT BALıKLARlNDA HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM (RUDOLPH İ, 1802) OLGUSU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).