Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001567

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VİTAMİN A'NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı

Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001567

Abstract

Bu araştırma normal ve yüksek dozda Vitamin A palmitat verilen tavukların karaciierinde, Vitamin A 'ılın hücresel depolanması m ıŞık, elekll'on ve
f/uoresan mikroskopik düzeylerde, ortaya koymak amacıyla yapıldı.
Materyalolarak 50 adet erişkin "Ross Brown" ırkı tavuk kullamldı.
Kontrol f:ruhundaki tavuklann, sitoplazmalannda hir iki adet lipid damlacığı taşıyan az sayıda perisinuzoida/ hücre/ere rast/andı. Bu hücre/erin. Sudan
III ve a/tm klorüre zayıf reaksiyon, Vitamin A 'ya karşı da zayıf fluoresens verdik/eri saptandı.
Vitamin A pa/mitat verilen tavuk/arda ilk iki saat içinde karaciğer epitel
hücre/erinin, ikinci saatten itibaren de perisinuzoida/ hücre/erin sitop/azma/armda Sudan III ve a/tm klorüre karşı kuvvetli reaksiyon veren, Vitamin A'ya
karşı kuvvetli fluoresens gösteren lipid dam/acık/arma rast/andı. Perisinuzoida/
hücrelerdeki lipid dam/acık/arının 15'inci güne doğru maks;,'!,um düzeye u/aştığı, ikinci aya kadar da aza/maksızm devam ettiği göz/endi. Ikinci saatten itibaren perisinuzoida/ hücre/erde granü//ü endop/azma retiku/umunun aktifleştiği
ve geniş/emiş endop/azma retiku/umu kese/erinin içinde. sitoplazmadaki lipid
dam/acık/arı i/e aynı molj%jik ve histoşimik özellik/eri gösteren oluşum/arın
bulunduğu belirlendi.
Bu bulgu/ara göre, Vitamin A 'nın i/k önce karaciğer epitel hücre/eri tarafindan a/mdığı ve depo/anmak üzere perisinuzoida/ hücre/ere transfer edi/diği,
perisinuzoida/ hücre/erin Vitamin A 'yı ester/eştirme aktivitesine sahip o/abi/ece'ğisonucuna van/dı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Reşat Nuri Aştı

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 02

Cite

APA Aştı, R. N. (1994). VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001567
AMA Aştı RN. VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001567
Chicago Aştı, Reşat Nuri. “VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001567.
EndNote Aştı RN (January 1, 1994) VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE R. N. Aştı, “VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001567.
ISNAD Aştı, Reşat Nuri. “VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001567.
JAMA Aştı RN. VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001567.
MLA Aştı, Reşat Nuri. “VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001567.
Vancouver Aştı RN. VİTAMİN A’NIN TAVUK KARACİGERİNDE HÜCRESEL DEPOLANMASı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).