Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEDİ CHEYLETİELLOSİS'İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI

Year 1994, Volume: 41 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559

Abstract

Klinik hir çalışma olan kedi clıeyletiellosis'i 8 ay -2 yaşlı melez 8 kedide gerçekleştirildi. Kedi sahiplerinin kol, hacak, gö,~üs ve karınıarında kaşlntllt, kırmızı papüller vardı. Bir kedide kolumna vertehralis hoyunca hafif kepeklenme ve şiddetli kaşlntl saptandı.
Kedi cheyletiellosis'inin tanısı,S kedideki klinik hulgular, yüzeysel deri kazıntısı ve tü)'lerin fırçalanmasıyla sa,~/anan materyalde akarların tanınmasıyla
konuldu.
Kedi cheyletiellosis'inin sa!Jaltımlııda 400 mcg/kg dozunda ivermectin derjaltı uygulandı. Yalnızca şiddetli kaşlntl gösteren hir kedide aynı doz 15 gün sonra tekrarlandı. Kaşlntl ve kepeklenmenin YO,~unlu,~u,sa,~altım sonrası 15 gün
içinde kademeli olarak azaldı ve 30.gün civarında ortadan kalktı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Arif Kurtdede

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 02

Cite

APA Kurtdede, A. (1994). KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559
AMA Kurtdede A. KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001559
Chicago Kurtdede, Arif. “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559.
EndNote Kurtdede A (January 1, 1994) KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE A. Kurtdede, “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001559.
ISNAD Kurtdede, Arif. “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001559.
JAMA Kurtdede A. KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001559.
MLA Kurtdede, Arif. “KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001559.
Vancouver Kurtdede A. KEDİ CHEYLETİELLOSİS’İNİN İVERMECTİN İLE SAGALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).