Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 463 - 475, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000347

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ

Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 463 - 475, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000347

Abstract

Bu çalışmada, beyaz ergin fareler (30-35 g ağırlığında) kullanıldı.
Kontrol grubuna (tok) suları ve yemleri tam olarak verildi. Deney grubundakilere, suları tam verildi fakat yemleri hayvanların kullanılmasından 24 saat ve
48 saat önce uzaklaştırıldı. Fareler kullanıldıkları gün, boyun ek/emlerinden kırılarak öldürüldü ve karın bölgesi bir çizgi şeklinde açıldı. Ince bağırsak segmentleri tespit edildikten sonra çıkarıldı ve lumenleri tyrode ile temizlendi. Bu
segmentler; ı-medial jejunum, ileo-sekal noktanın 25-27 cm yukarısından alınan 2 cm'lik parça, ıı-proksimal ileum, ileo-sekal noktanın 10-12 cm yukarısından alınan 2 cm 'lik parça ve ııı-distal ileum, ileo-sekal noktanın hemen yukarısından alınan 2 cm 'lik parça olmak üzere üç tanedir. Bu parçaların her iki ucu
dikiş ipliği ile bağlandıktan sonra izole organ banyosuna yerleştirildi. -
Asetilkolin, muskarinik kolinerjik uyarıcı olarak kullanıldı. Asetilkolinin
değişik konsantrasyonları, tyrode içerisine ikişer dakika ara ile katıldı. Tok, 24
ve 48 saat aç ince bağırsak segmentlerinde, değişik asetilkolin konsantrasyonlarının oluşturduğu kasılmaların boyutlarının ortalamaları, non-kümülatif cevap
eğrilerinde gösterildi.
Asetilkolinin oluşturduğu kasılmaların boyutları, 48 saat açlıkta, tok ve 24
saat açlıkta oluşanlardan daha büyüktü. Bu durum özellikle, 48 saat açlıkta elde edilen sonuçların, tok ve 24 saat açlıkta elde edilenlerden önemli bir şekilde
farklı olduğu distal ileumda gözlendi.
Proksimal ileumda, ED5Q'lerintok ve aç gruplar arasındafarklılık göstermemesi, muskarinik reseptörlerin asetilkoline karşı duyarlıklarının değişmediği
şeklinde yorumlandı. Buna karşın, 48 saat aç medial jejunum ve distal ileumda,
ED50'lertok ve 24 saat aç olanlara görefarklıydılar.
Sonuç olarak, fare ince bağırsağının asetilkolinle kasılma durumunda, 48
saat açlığa, tok ve 24 saat açlıktan daha duyarlı olduğu ve distal ileumda, 48
saat açlıkta oluşan kasılmaların boyutlarındaki artışların, medial jejunum ve
proksimal ileumda oluşanlardan daha büyük olduğu gösterildi. Bunların da, fare ince bağırsağında muskarinik reseptörlerin dağılımının farklı olması ve reseptörlerin duyarlılığının 48 saat açlıkta değişmesi nedenlerine bağlı olabileceği düşünülebilir.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Vedat Sağmanlıgil

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 03.04

Cite

APA Sağmanlıgil, V. (1994). AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(03.04), 463-475. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000347
AMA Sağmanlıgil V. AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(03.04):463-475. doi:10.1501/Vetfak_0000000347
Chicago Sağmanlıgil, Vedat. “AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 03.04 (January 1994): 463-75. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000347.
EndNote Sağmanlıgil V (January 1, 1994) AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 03.04 463–475.
IEEE V. Sağmanlıgil, “AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 03.04, pp. 463–475, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000000347.
ISNAD Sağmanlıgil, Vedat. “AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/03.04 (January 1994), 463-475. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000347.
JAMA Sağmanlıgil V. AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41:463–475.
MLA Sağmanlıgil, Vedat. “AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 03.04, 1994, pp. 463-75, doi:10.1501/Vetfak_0000000347.
Vancouver Sağmanlıgil V. AÇ VE TOK FARELERDE, MEDİAL JEJUNUM, PROKSIMAL VE DISTAL ILEUMDA ASETILKOLININ OLUŞTURDUĞU KASILMALARI İLE ELDE EDİLEN NON-KUMULATIF CEVAP EĞRILERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(03.04):463-75.