Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 497 - 508, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000355

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL'UN ETKİSİ

Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 497 - 508, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000355

Abstract

Bu çalışmada benzimidazol bileşik/erinden albendazol ve oksfendazotun sekonder hidatidoz üzerine etkileri araştınlmıştır. Bu amaçla 15-25
günlük 150 beyaz fare, koyun karaciğerlerindeki fertil hidatik kistlerden toplanan ortalama 6000 protoskoleks ile intraperitonal olarak enfekte edilmiştir. iLk denemede bir grup fareye 15 mg/kg günLük dozda aLbendazoL,diğer bir
gruba da LOmg/kg günLük dozda oksfendazoL verilmiştir. ilaç uygulamalarına
farelere protoskoLeks verildiği gün başlanmış, 3 gün aralıklarla 5 gün devam
edilmiştir. Enfeksiyondan 7 ay satıra yapılan otopsilerde gerek kontrol, gerekse
sağa ltım gruplarındaki fareLerin tamamında hidatik kist geliştiği saptanmıştır.
Kistlerin sayılarında, ağırlıklarında, makroskobik ve mikroskobik yapıLarında
gruplar arası önemli birfark balunamamıştır.
ikinci deneme için enfeksiyondan 7 ay sonra hidatik kist belirtisi gösteren farelerden oluşturulan iki gruptan birine 45 gün süreyLe yemLe birlikte
200 ppm albendazol, diğerine de aynı dozda oksfendazol verilmiştir. iLaç uygulamalarından iki hafta sonra yapılan otopsilerde farelerin tümünde hidatik küte
rastlanmıştır. Yine ilk denemede olduğu gibi kistlerin sayılarında, ağırlıklarında, makroskobik ve mikroskobik yapılarında gruplar arası önemli bir fark görülmemiştir. Sadece albendazol grubunda, histolojik bakısı yapılan kistlerden
bazılarının germinal katında yer yer dejenerasyon odakLarı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, bu çalışmada uygulanan dozlarda albendazol ve oksfendazol'unfarelerdeki sekonder hidatidoza gözle görülür bir etkisi olmamıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Doğanay

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 03.04

Cite

APA Doğanay, A. (1994). FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(03.04), 497-508. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000355
AMA Doğanay A. FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(03.04):497-508. doi:10.1501/Vetfak_0000000355
Chicago Doğanay, Ahmet. “FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 03.04 (January 1994): 497-508. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000355.
EndNote Doğanay A (January 1, 1994) FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 03.04 497–508.
IEEE A. Doğanay, “FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 03.04, pp. 497–508, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000000355.
ISNAD Doğanay, Ahmet. “FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/03.04 (January 1994), 497-508. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000355.
JAMA Doğanay A. FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41:497–508.
MLA Doğanay, Ahmet. “FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 03.04, 1994, pp. 497-08, doi:10.1501/Vetfak_0000000355.
Vancouver Doğanay A. FARELERDE SEKONDER HİDATİDOZA KARŞI ALBENDAZOL VE OKSFENDAZOL’UN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(03.04):497-508.