Research Article
BibTex RIS Cite

KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR

Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000618

Abstract

Bu çalişmada; klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki
dokuz köpekte belirlenen, travmatik art. cubili lükzasyonlarmda redüksiyon yöntemleri konu edildi.
Olgularda, xylazin hydrochlorid premedikasyonu ( 23,32 mg/ml) ile iki olguda pentobarbital
sodium (50 mg/nd) ve yedi olguda ketamin HCl (50 mg/ml) kullamnııyla genel anestezi sağlandı.
Sağaltııııla/'mda ise; üç olguda kapalı redüksiyoıı, beş olguda aÇik redükı'iyoıı
gerçekleştirildi. Diğer olguda (olgu no: 7) ise; kapali redüksiyon sonrasmdaki handajm
uzaklaştmlıııasmdan on gün sonra relükzasyon belirlenerek açık redüküyon uygulandı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000618

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Arkun Candaş

Publication Date January 1, 1998
Published in Issue Year 1998Volume: 45 Issue: 01

Cite

APA Candaş, A. (1998). KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000618
AMA Candaş A. KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000618
Chicago Candaş, Arkun. “KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, no. 01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000618.
EndNote Candaş A (January 1, 1998) KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE A. Candaş, “KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 45, no. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000618.
ISNAD Candaş, Arkun. “KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000618.
JAMA Candaş A. KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000618.
MLA Candaş, Arkun. “KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 45, no. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000618.
Vancouver Candaş A. KÖPEKLERDE TRAVMATİK ARTİCULATİO CUBİTİ LÜKZASYONLARINDA REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARINA İLİŞKİN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).