Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000616

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ

Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000616

Abstract

Bu çalışma inaktif ovaryum sorunu bulunan ineklerde, intravaginal progestagen tedavisiyle ile
birlikte PMSG veya GnRH uygulamalarının, fertiliteye etkisini saptamak amacıyla yapıinliştır.
On gün ara ile yapılan rektal palpasyonlarda, ovaryumları inaktif toplam 50 baş inek.
progestagen (fluorogeston asetat) + PMSG (Grup A; n=25) ve progestagen + GnRH (Grup B; n=25)
tedavisi yapılarak gruplandırllddar. Bütün inekler /o gün ara ile palpe edilerek ovaryumlarll1. corpus
luteum taşımadıkları, küçük oldukları ve östrus belirtilerinin gözlenemediği saptandı. A grubundaki
hayvanlarda 12 gün süre ile intravaginal süngerler (120 mg) uygulandı ve uzaklaştlr/ldıkları gün
GnRH enjehiyonu i.m. yapıldı. B grubunda ise aynı doz ve süre ile progestagen uygulamasl171 takiben
1000 Lu PMSG kas içine enjekte edildi .
A grubundaki inekler %92, B grubundakiler %80 oranında östrus gösterdi/er. E/de edi/eli
östrus oranlan arasmda istatistih'el bir farklılık bulunmadı (p> 0,05). Grup B 'deki iııek/erden.
progesteron ve PMSC tedavisi sonrası .j 'ünde folliküler kist saptandı. A xrubundaki inekler ilk
tohumlamada %28, ikinci tohumlamada %48, B grubundakiler ise sırayla % 44 ve % 12 oranmda
gebe kaldılar.
SOI1/1I" olarak, inaktif ovaryul1llu ineklerde progestagen+ PMSC veya progestagen + GnRH
tedavisinin yapılmasmll1. siklusun başlatılmas/. östruslarl11 görülmesi ve fertilite üzerine etkili olduğu
kOl7lsll7avanldl.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Rıfat Salmanoğlu

Publication Date January 1, 1998
Published in Issue Year 1998Volume: 45 Issue: 01

Cite

APA Salmanoğlu, R. (1998). İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000616
AMA Salmanoğlu R. İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000616
Chicago Salmanoğlu, Rıfat. “İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG Veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, no. 01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000616.
EndNote Salmanoğlu R (January 1, 1998) İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE R. Salmanoğlu, “İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 45, no. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000616.
ISNAD Salmanoğlu, Rıfat. “İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG Veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000616.
JAMA Salmanoğlu R. İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000616.
MLA Salmanoğlu, Rıfat. “İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG Veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 45, no. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000616.
Vancouver Salmanoğlu R. İNAKTİF OVARYUMLU İNEKLERDE PROGESTAGEN TEDAVİSİYLE BİRLİKTE PMSG veya GnRH UYGULAMALARININ FERTİLİTEYE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).