Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000614

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000614

Abstract

Bu çalışmada derisiz broyler göğüs etlerinin bakteriyolojik ve duyusal kalitesi üzerine
/şmlama (3 kCy) , vakum paket ve sıcakhk (huzbolabı sıcaklığı) kombinasyonunun etkisi
araştmlmıştır. Denemeler açıkta ve vakum paketli kontrol gruplan ile 3 kCy gamma radya.syon dozu
ile ışmlanmış vakum paketli üç grup üzerinde yürütülmüştür. Örneklerin hijyenik kontrolü amacıyla
belli arairkIarda toplam mezojil aerob ve toplam psikrojil aerob bakteri saydan belirlenmiş. pH
analizleri yapdnuştır. Aynca, O. ve 7. günlerde duyusal özellikleri paneloluşturularak saptanmıştır.
Üç kCy dozla ışmlanan vakum paketli etlerin, buzdolabı sıcaklığmda depolama süresi kontrollere
göre 7-l4 güne kadar uzatdmış, renk, koku, tad, görünüş ve yenilebilirlik özellikleri açısmdan
kontrollere göre farklı bulunmamıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hatice Ayhan Fidancı

Publication Date January 1, 1998
Published in Issue Year 1998Volume: 45 Issue: 01

Cite

APA Fidancı, H. A. (1998). GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000614
AMA Fidancı HA. GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000614
Chicago Fidancı, Hatice Ayhan. “GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, no. 01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000614.
EndNote Fidancı HA (January 1, 1998) GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE H. A. Fidancı, “GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 45, no. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000614.
ISNAD Fidancı, Hatice Ayhan. “GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000614.
JAMA Fidancı HA. GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000614.
MLA Fidancı, Hatice Ayhan. “GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 45, no. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000614.
Vancouver Fidancı HA. GAMMA RADYASYONUN TAVUK ETLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).