Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000828

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000828

Abstract

Bu çalışmada Toxocara canis ile deneysel enfekte farelerde indirekt
, hemaglutinasyon ve indirekt floresan antikor testleri ile kw}tlaştırmalı olarak
visceral larva migransın teşhisi araştırtlmıştır. Çalı,~mada kullanılan T canis
yumurtaları. ölü köpeklerin bai!ırsaklarından toplanan dişi paraz.itlerden.
anti/en ler de hem di,~i,hem de erkek T. canis'lerden elde edilmi,~tir.
Visaral larva migram'ı olu,~turmak amacı ile her fareye ortalama 2000
Toxocara canis yumurtası verilmi,~tir. Belirlenen her gün için 5 enfekte. 5 kontrol
olmak üz.ere toplam 10 fare kullanılmıştır. Enfeksiyondan sonraki O.. 2.. 4.. 6.. R..
LO.. 12., 14., 16., 18.. 20., 22., 24.. 26.. 28., 30., 33., 36., 39., 42., 46.. 50., 54., 58.. 62., 75., 90. ve 120. Künlerde her iki testle de yapılan seroü)jik kontrollerde,
geometrik ortalama çıkarıldıktan sonra, lFAT ile en erken 14. Künde, lHAT ile ise
O. günde antikor tespit edilmiştir.
Serolojik kontroller sonucunda, 1'. canis'den meydana Kelen visceral larva
migıwısın teşhisinde lFATın daha spesifik, lHATm ise daha duyarlı oldu/{u
gôzlenmi,çtir. Hem lFAT, hem de lHATda kontrol Krubu serumlarda, yalancı
pozitif reaksiyonlar Köz.{enmiştir. Ancak lHAT'daki yalancı pozitif reaksiyonlar/n
f FATa Köre çok daha yüksek oranda olduğu dikkat çekmi,çtir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

H. Oğuz Sarımehmetoğlu

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Sarımehmetoğlu, H. O. (1999). TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000828
AMA Sarımehmetoğlu HO. TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000828
Chicago Sarımehmetoğlu, H. Oğuz. “TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000828.
EndNote Sarımehmetoğlu HO (January 1, 1999) TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE H. O. Sarımehmetoğlu, “TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000828.
ISNAD Sarımehmetoğlu, H. Oğuz. “TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000828.
JAMA Sarımehmetoğlu HO. TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000828.
MLA Sarımehmetoğlu, H. Oğuz. “TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000828.
Vancouver Sarımehmetoğlu HO. TOXOCARA CANIS İLE DENEYSEL ENFEKTE FARELERDE VİSCERAL LARVA MİGRANSIN İNDİREKT HEMAGLUTİNASYON VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TESTLERİ İLE TEŞHiSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).