Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000809

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000809

Abstract

Bu çalIşma, Alman Siyah Baş, Hampshire Down, Lincoln Longl1'ool.
Akkaraman, Ivesi ve Konya Merinosu deri yapılanııı incelemek amac,-vla yaptldL.
Her koyun ırkıııda erkek ve dişi olmak üzere 5'er erişkin (1 -2 yaşlL) hayvan
kullwllldl. Bu hayvanlardan 1yıl süreyle dört mevsim değişik beden bölgelerinden
(bovun, kaburga, but) biyopsi yoluyla deri örnekleri alLndL.
Incelenen preparatlarda epidermis kalınlLğınln bölge ve mevsimlere göre
ASB'de 15-25, Hampshire Down'da /8-25. Lincoln'de 15-25, Akkaraman'da 22-44,
Ivesi'de 20-38, Konya Merinosu'nda 18-24 J.l araSlılda değiştiği saptandı.
Ortalama dermis kallnlIğlllln ise sırasıyla boyun, sırt ve but bölgelerinde ASB ve Hampshire Down 'da 2250, 2400, 2250, Lincoln 'de2500, 2500, 2550,
Akkaraman'da 2750, 2700, 2650, lvesi'de 3300, 3250, 2700, Konya Merinosu'llda
2500, 2500, 2450jl olduğu tespit edildi. SÖIKe ve mevsimlere Köre mm2'deki
jollikül sayılarıııın ASS 'de 26-38, Hampshire Down 'da 24-25, Lincoln'de 20-38,
Akkaraman'da 15-36, lvesi'de13-16, Konya Merinosu'nda 44-72 arasında deği,\ti,~i
gijzlendi. SıP oranlarının ise ASS ve Hampshire Down'da 5-8, Lincoln'de 4-1 I,
Akkaraman ve lvesi'de 4-7, Konya Merinosu'nda 14-20 arasmda deği,çti/fi dikkati
rekti

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Nevin Kurtdede

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Kurtdede, N. (1999). ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000809
AMA Kurtdede N. ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000809
Chicago Kurtdede, Nevin. “ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000809.
EndNote Kurtdede N (January 1, 1999) ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE N. Kurtdede, “ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000809.
ISNAD Kurtdede, Nevin. “ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000809.
JAMA Kurtdede N. ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000809.
MLA Kurtdede, Nevin. “ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000809.
Vancouver Kurtdede N. ALMAN SİYAH BAŞ, HAMPSHIRE DOWN, LINCOLN LONGWOOL, AKKARAMAN, İVESİ VE KONYA MERİNOSU DERİ YAPISI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).